harmony-1229893-Copy

Material för mer Inspiration, Glädje & Kraft i ditt liv

lys-flower

Här kan du hitta inspirerande material, övningar och redskap
för att upptäcka ännu mer av din Storhet – den mest levande versionen.
Frigöra mer av din potential, och upptäcka hur mycket överflöd av njutning, harmoni, äventyr , magi, känslor av lycka helt enkelt det finns för dig att uppleva i ditt liv.

Önskar dig en trevlig och insiktsfull utforskande!

Material för Inspiration, Glädje & Kraft

lys-flower

Här kan du hitta inspirerande material, övningar och redskap för att upptäcka ännu mer av din Storhet, och hur mycket överflöd av njutning, visdom och glädje det finns att uppleva i ditt liv.

Önskar dig en trevlig och insiktsfull utforskande!

MEDITATIONER

Guidad meditation i buddhistisk kroppskanning

Full guidad meditation in i energikroppen.
För djup avslappning och vila, samt att få kontakt till din kropp, till dig själv.
Landa i Här och nu.

21min

 

 

 

Guidad Focusing Meditation

Detta är en guidad meditation i Focusing, ett kraftfullt verktyg att bemöta, bearbeta de smärtsamma känslorna som sorg, ilska, rädslor, oro, skam, och andra obekväma känslotillstånden. Stärka din kontakt till din inre resilience – din motståndskraft, din uthållighet mot svåra känslor och situationer. Frigöra dig från det förflutna, från dina trauman och fysiska shock.
Landa hemma i dig själv, i din Närvaro – hitta tillbaka till din Kraft och till din inre Frihet!

33 min

 

 

 

Guidad meditation
“Vad upplever du just Nu?”

I denna guidade meditation utforskar vi den kraftfulla inquiryn ‘Vad upplever du just nu?’, för att landa hemma i oss själva, komma i kontakt med våra kroppar och inre upplevelse, och landa i nuet där välmående och frihet är tillgängliga för oss.

11 min

 

 

 

Guidad Meditation #2

Detta är en guidad meditation för att landa hemma i dig själv, landa i det nuet, stärka din Resilience – din uthållighet att vara med det som är, och fördjupa kontakten med din Livskraft.

20 min

 

 

 

Kort guidad meditation för att utforska detta nuvarande ögonblick

Detta är en kort guidad meditation för att utforska den nuvarande upplevelsen du har just nu. Att förstå vad du behöver och längtar efter just nu, vad är behövligt för att du ska känna dig mer tillfreds med  dig själv och livet just nu.
Att landa ‘hemma’ i dig själv igen, i din närvaro, där lyckan och välmåendet är tillgängliga för dig.

5 min

 

 

 

Guidad meditation för tacksamhet

Öva på på tacksamhet stärker känslan av välmående och lycka. Tacksamhet är inte långt ifrån känslan av att fira. Förslagsvis på kvällen innan läggdags, eller flera gånger om dagen, kan du öva på tacksamhet för att synliggöra det överflöd av njutning, inspiration, och glädje som är tillgänglig för dig.
För ökad välbefinnande i ditt liv.

9 min

 

 

 

Loving Kindness meditation

 

På engelska.

Detta är en guidad meditation i
Loving Kindness meditation.
För dig att upptäcka och frigöra mer av din Inre Kärleksfulla och empatiska Föräldern som kan bemöta utmanande svåra känslor med omtanke, acceptans och kärleksfull närvaro. Denna meditation stärker också din kontakt till dina inre kvaliteer som Kärlek och Medkänsla. Lära dig att älska villkorslöst och på djupet, dig själv, andra och livet.

12 min

 

 

 

 

 

VIDEO INSPIRATION

Video om tillit och acceptans, och värdet i att fördjupa kontakten till dessa kvaliteer i daglig basis för att kunna leva ditt liv mer i lätthet, äventyr och glädje.

Video om svåra känslor och situationer. Hur du kan hantera och få frihet från dina svåra känslor för att leva ditt liv mer i lätthet och livsglädje.

Guidad meditation i buddhistisk kroppskanning

Full guidad meditation in i energikroppen.
För djup avslappning och vila, samt att få kontakt till din kropp, till dig själv.
Landa i Här och nu.

21min

Guidad Focusing Meditation

Detta är en guidad meditation i Focusing, ett kraftfullt verktyg att bemöta, bearbeta de smärtsamma känslorna som sorg, ilska, rädslor, oro, skam, och andra obekväma känslotillstånden. Och frigöra dig från det förflutna, från dina trauman och fysiska shock. Stärka din kontakt till din inre resilience – din motståndskraft, din uthållighet mot svåra känslor och situationer.
Landa hemma i dig själv, i din närvaro. Hitta tillbaka till din kraft och infre frihet!

33 min

Guidad meditation
“Vad upplever du just Nu?”

I denna guidade meditation utforskar vi den kraftfulla inquiryn ‘Vad upplever du just nu?’, för att landa hemma i oss själva, komma i kontakt med våra kroppar och inre upplevelse, och landa i nuet där välmående och frihet är tillgängliga för oss.

10 min

Guidad Meditation #2

Detta är en guidad meditation för att landa hemma i dig själv, landa i det nuet, stärka din Resilience – din uthållighet att vara med det som är, och fördjupa kontakten med din Livskraft.

20 min

Kort guidad meditation för att utforska detta nuvarande ögonblick

Detta är en kort guidad meditation för att utforska den nuvarande upplevelsen du har just nu. Att förstå vad du behöver och längtar efter just nu, vad är behövligt för att du ska känna sig mer uppfylld just nu.
Att landa ‘hemma’ i dig själv igen.

5min

Guidad meditation för tacksamhet

Öva på på tacksamhet stärker känslan av välmående och lycka. Tacksamhet är inte långt ifrån känslan av att fira. Förslagsvis på kvällen innan läggdags, eller flera gånger om dagen, kan du öva på tacksamhet för att synliggöra det överflöd av njutning, inspiration, och glädje som är tillgänglig för dig.
För ökad välbefinnande i ditt liv.

9 min

Loving Kindness meditation

 

På engelska.

Detta är en guidad meditation i
Loving Kindness meditation.
För dig att upptäcka och frigöra mer av din Inre Kärleksfulla och empatiska Föräldern som kan bemöta utmanande svåra känslor med omtanke, acceptans och kärleksfull närvaro. Denna meditation stärker också din kontakt till dina inre kvaliteer som Kärlek och Medkänsla. Lära dig att älska villkorslöst och på djupet, dig själv, andra och livet.

12 min