harmony-1229893-Copy

Material för mer Inspiration, Glädje & Kraft i ditt liv

lys-flower

Här kan du hitta inspirerande material, övningar och redskap
för att upptäcka ännu mer av din Storhet – den mest levande versionen.
Frigöra mer av din potential, och upptäcka hur mycket överflöd av njutning, harmoni, äventyr , magi, känslor av lycka helt enkelt det finns för dig att uppleva i ditt liv.

Önskar dig en trevlig och insiktsfull utforskande!

Material för mer Glädje, Inspiration & Kraft i ditt liv

lys-flower

Här kan du hitta inspirerande material, övningar och redskap för att upptäcka ännu mer av din Storhet, samt hur mycket överflöd av njutning, magisk förundran, visdom och glädje det finns att uppleva i ditt liv.

Önskar dig en trevlig och insiktsfull utforskande!

MEDITATIONER

Guidad meditation i buddhistisk kroppskanning

Full guidad meditation in i energikroppen.
För djup avslappning och vila, samt att få kontakt till din kropp, till dig själv.
Landa i Här och nu.

21min

 

 

 

Guidad meditation i Focusing

Detta är en guidad meditation i Focusing, ett kraftfullt verktyg att bemöta, bearbeta smärtsamma känslor som sorg, ilska, rädslor, oro, skam, och andra obekväma känslotillstånd. Stärka din kontakt till din inre Resilience – din motståndskraft och din uthållighet mot svåra känslor och påfrestande situationer. Frigöra dig från det förflutna, från dina trauman och fysiska shock.
Landa hemma i dig själv, i din Närvaro – hitta tillbaka till din Kraft och till din inre Frihet!

33 min

 

 

 

Guidad meditation
“Vad upplever du just Nu?”

I denna guidade meditation utforskar vi den kraftfulla inquiryn ‘Vad upplever du just nu?’, för att landa hemma i oss själva, komma i kontakt med våra kroppar och inre upplevelse, och landa i nuet där välmående och frihet är tillgängliga för oss.

11 min

 

 

 

Guidad Meditation #2

Detta är en guidad meditation för att landa hemma i dig själv, bli närvarande i nuet, stärka din Resilience – din uthållighet att vara med det som är och fördjupa kontakten med din Livskraft.

20 min

Kort guidad meditation för att utforska detta nuvarande ögonblick

Detta är en kort guidad meditation för att utforska den nuvarande upplevelsen du har just nu. Att förstå vad du behöver och längtar efter just nu, vad är behövligt för att du ska känna dig mer tillfreds med  dig själv och livet just nu.
Att landa ‘hemma’ i dig själv igen, i din närvaro, där lyckan och välmåendet är tillgängliga för dig.

5 min

Guidad meditation för tacksamhet & reflektion

Att öva på tacksamhet lyfter fram känslor av välmående och lycka. Tacksamhet är inte långt ifrån känslan av att fira. Förslagsvis på kvällen innan läggdags, eller flera gånger om dagen, kan du öva på tacksamhet för att synliggöra det överflöd av njutning, inspiration, och glädje som är tillgänglig för dig.
För ökad välbefinnande i ditt liv.

9 min

Stanna upp för en mikropause – Meditation

 

Detta är en guidad meditation inom en s k mikropause.
Denna meditation stödjer dig att avbryta ditt spinnande i Ekorrhjulet, att stanna upp och landa djupare hemma hos dig själv. Bli närvarande i nuet, och sedan härifrån börja skapa din dag.

6 min

Loving Kindness meditation

 

På engelska.

Detta är en guidad meditation i
Loving Kindness meditation.
För dig att upptäcka och frigöra mer av din Inre Kärleksfulla och empatiska Föräldern som kan bemöta utmanande svåra känslor med omtanke, acceptans och kärleksfull närvaro. Denna meditation stärker också din kontakt till dina inre kvaliteer som Kärlek och Medkänsla. Lära dig att älska villkorslöst och på djupet, dig själv, andra och livet.

12 min

‘Lev livet fullt ut’ Meditation

 

Detta är en guidad meditation till dig som vill lära dig meditera, eller få mer inspiration till din meditationspraktik.
Här fokuserar vi mycket i att utforska det som händer i kroppen.
I meditationen kan du stärka kontakten till den resursstarka och levande versionen av dig själv. Landa hemma i dig själv – till närvaron som du ÄR. Upptäcka mer av dig själv…
Utveckla kontakten till din Resilience – din motståndskraft till svåra känslor och situationer.

45 min

Lätt guidad Meditation

 

Detta är en meditation som är lätt guidad, för de som vill ha mera stillhet och space i sin meditation och mindre guidning. De första 10 min av meditationen innehåller mer guidning för grundning, för stöd, vägledning och inspiration.

37 min

Guidad Inquiry med kraftfulla frågor

Detta är en guidad inquiry med kraftfulla och djupgående frågeställningar.
För dig som vill släppa på din stress, landa djupare i dig själv, i varandet. Väcka din inre livskonstnär till liv för att skapa en glädjerik, fridfull och mest givande dag för dig själv.
Rekommendationen är att göra detta vid lunchtid.

14 min

Utforska Stillheten i andningen – Meditation

 

Detta är en guidad meditation till dig som fördjupa kontakten till dig själv, landa djupare i dig själv, landa djupare i Närvaron. Detta genom att utforska känslan av Stillhet, Tomhet, Tystnaden, känslan av Rymd i andningen. Detta är en kraftfull meditation att upptäcka mer av dig själv, den stabila, kraftfulla och mest levande versionen.

24 min

VIDEO INSPIRATION

Video om tillit och acceptans, och värdet i att fördjupa kontakten till dessa kvaliteer i daglig basis för att kunna leva ditt liv mer i lätthet, äventyr och glädje.

Video om svåra känslor och situationer. Hur du kan hantera och få frihet från dina svåra känslor för att leva ditt liv mer i lätthet och livsglädje.

SEVÄRT

Zen-mästare Thich Nhat Hanh pratar om sittande meditation, konsten att vila och hur man tar hand om vanan att oroa sig.

En konversation om syftet med livet.

Få djup inre läkning och frihet från
depression med hjälp Meditation.

Så hur upprätthåller du åtrå?
Med humor och vältalighet släpper Perel oss in i mysteriet med erotisk intelligens.

Om du vill bygga sexuell begär i ett förhållande titta på det här!

Var aldrig rädd för din egna Sanning. Och var inte rädd om  att släppa taget om den.
Glöm inte att lägga lika mycket energi och tid till att jobba med dig själv för djup inre läkning, som tiden du lägger på utsidan av dig själv.

 

Är du den typen av person som ofta säger Ja till andra? Går över dina egna gränser? Denna video är om Medberoende, och om andra beroenden som kan orsaka allvarliga hälsoproblem om du fortsätter att leva på det sättet.

Buddha sa, “Jag skulle inte lära detta (en väg till Uppvaknande) om äkta och varaktig lycka och frihet inte var möjliga.”

Genom meditation kan vi skapa vårt välmående och lycka.
Här förklarar Tara om konsten att meditera, och om kraften den har att få oss att må bra.

*Du kan maila mig för att veta mer hur du kan skapa din egna lycka och frihet…

I denna 3 minuters lek lär du dig mer om medveten kommunikation inom intimitet. Hur DU skapar din njutning, känsla av trygghet, genom att vara tydlig i din kommunikation. Genom tydlig och kärleksfylld gränssättning. Lära dig att ta ansvar för din egna njutning.

Inspirerande Material

Här nedan hittar du olika dokument och annat material som stödjer dig att förstå dig själv, andra  och livet lite bättre.
Hoppas materialet inspirerar…

631F2797-C2C5-4FEF-91D1-123D1CF22F30_4_5005_c

Lär dig att förstärka det positiva.

4C05850E-F8E4-4C83-AFB1-C762527412A0

Lär dig att motverka stress.

IMG_3386

Att våga ta beslut utifrån Kärlek istället för rädsla.

Extra2c

Njut av skönhet i varje ögonblick.

MEDITATIONER

Buddhistisk kroppsskanning Meditation

Full guidad meditation in i energikroppen.
För djup avslappning och vila, samt att fördjupa kontakten till din kropp och till dig själv.
Landa i här, och Nu.

21 min

 

 

Guidad Focusing Meditation

Detta är en guidad meditation i Focusing, ett kraftfullt verktyg att bemöta, bearbeta smärtsamma känslor som sorg, ilska, rädslor, oro, skam, och andra obekväma känslotillstånd. Och frigöra dig från det förflutna, från dina trauman och fysiska shock. Stärka din kontakt till din inre Resilience – din motståndskraft och din uthållighet mot svåra känslor och påfrestande situationer.
Landa hemma i dig själv, i din närvaro. Hitta tillbaka till din kraft och till din inre frihet!

33 min

 

 

 

Stanna Upp för en mikropaus Meditation

Detta är en meditation där du får guidad stöd att göra en s k mikropause.
Denna meditation stödjer dig att avbryta ditt spinnande i Ekorrhjulet, stanna upp, och komma hem till dig själv. Landa i Varandet, grunda dig och komma till freds med dig själv och med din pågående inre upplevelse. Blki mer närvarande, och härifrån börja skapa din perfekta dag.

6 min

 

 

 

Guidad Inquiry “Vad upplever Du just nu?”

I denna guidade meditation utforskar vi den kraftfulla inquiryn ‘Vad upplever du just nu?’, för att landa hemma i oss själva, komma i kontakt med våra kroppar och inre upplevelse, och landa i nuet där välmående och frihet är tillgängliga för oss.

10 min

 

 

 

‘Lev livet fullt ut’ – Meditation

Detta är en guidad meditation till dig som vill lära dig meditera, eller få mer inspiration till din meditationspraktik. I meditationen kan du upptäcka mer av den mest resursstarka och levande versionen av dig själv. Fördjupa kontakten till dina inre resurser, dina förmågor och gåvor. Landa hemma i dig själv – till närvaron som du ÄR. Utveckla kontakten till din Resilience – din motståndskraft till svåra känslor och situationer.
Upptäck mer av dig själv…

 

45 min

 

Guidad meditation #2

Detta är en guidad meditation för att landa hemma i dig själv, landa i det nuet, stärka din Resilience – din uthållighet att vara med det som är, och fördjupa kontakten med din Livskraft.

20 min

 

 

 

 

Kort guidad meditation för att utforska detta nuvarande ögonblick

Detta är en kort guidad meditation för att utforska den nuvarande upplevelsen du har just nu. Att förstå vad du behöver och längtar efter just nu, vad är behövligt för att du ska känna sig mer uppfylld just nu.
Att landa ‘hemma’ i dig själv igen.

5 min

 

 

 

Guidad meditation för tacksamhet & reflektion

Att öva på tacksamhet lyfter fram känslor av välmående och lycka. Tacksamhet är inte långt ifrån känslan av att fira. Förslagsvis på kvällen innan läggdags, eller flera gånger om dagen, kan du öva på tacksamhet för att synliggöra det överflöd av njutning, inspiration, och glädje som är tillgänglig för dig.
För ökad välbefinnande i ditt liv.

9 min

 

 

 

Loving Kindness meditation

 

På engelska.

Detta är en guidad meditation i
Loving Kindness meditation.
För dig att upptäcka och frigöra mer av din Inre Kärleksfulla och empatiska Föräldern som kan bemöta utmanande svåra känslor med omtanke, acceptans och kärleksfull närvaro. Denna meditation stärker också din kontakt till dina inre kvaliteer som Kärlek och Medkänsla. Lära dig att älska villkorslöst och på djupet, dig själv, andra och livet.

12 min

 

 

 

Lätt guidad Meditation

Detta är en meditation som är lätt guidad, för de som vill ha mera stillhet och space i sin meditation och mindre guidning. De första 10 min av meditationen innehåller mer guidning för grundning, för stöd, vägledning och inspiration.

37 min

 

 

Guidad Inquiry med Kraftfulla frågor

Detta är en guidad inquiry med kraftfulla och djupgående frågeställningar.
För dig som vill släppa på din stress, landa djupare i dig själv, i varandet. Väcka din inre livskonstnär till liv för att skapa en glädjerik, fridfull och mest givande dag för dig själv.
Rekommendationen är att göra detta vid lunchtid.

14 min

 

 

Utforska Stillheten i andningen – Meditation

Detta är en guidad meditation till dig som fördjupa kontakten till dig själv, landa djupare i dig själv, landa djupare i Närvaron. Detta genom att utforska känslan av Stillhet, Tomhet, Tystnaden, känslan av Rymd i andningen. Detta är en kraftfull meditation att upptäcka mer av dig själv – den stabila, kraftfulla och mest levande versionen.

24 min

 

 

VIDEO INSPIRATION

Video om tillit och acceptans, och värdet i att fördjupa kontakten till dessa kvaliteer i daglig basis för att kunna leva ditt liv mer i lätthet, äventyr och glädje.

Video om svåra känslor och situationer. Hur du kan hantera och få frihet från dina svåra känslor för att leva ditt liv mer i lätthet och livsglädje.

SEVÄRT

Zen-mästare Thich Nhat Hanh pratar om sittande meditation, konsten att vila och hur man tar hand om vanan att oroa sig.

En konversation om syftet med livet.

Få djup inre läkning och frihet från
depression med hjälp Meditation.

Så hur upprätthåller du åtrå?
Med humor och vältalighet släpper Perel oss in i mysteriet med erotisk intelligens.

Om du vill bygga sexuell begär i ett förhållande titta på det här!

Var aldrig rädd för din egna Sanning. Och var inte rädd om  att släppa taget om den.
Glöm inte att lägga lika mycket energi och tid till att jobba med dig själv för djup inre läkning, som tiden du lägger på utsidan av dig själv.

 

INSPIRERANDE MATERIAL

631F2797-C2C5-4FEF-91D1-123D1CF22F30_4_5005_c

Lär dig att förstärka det positiva.

Extra2c

Njut av skönhet i varje ögonblick.

4C05850E-F8E4-4C83-AFB1-C762527412A0

Lär dig att motverka stress.

IMG_3386

Att våga ta beslut utifrån Kärlek istället för rädsla.