Den 22 Februari 2020 i Sollebrunn, Alingsås. INTRODUKTION TILL ZEN COACHING. Gratis föreläsning.

INTRODUKTION TILL ZEN COACHING

– Börja skapa det liv du vill leva

 

Zen Coaching med sin genuina förhållningssätt till livet kan bidra kraftfullt med hur du kan leva ditt liv mer i din frihet, stabilitet, kraft och sann livsglädje. Hur du kan bemöta verkligheten som den är, med vad som än kommer upp i stunden och överkomma hindren på vägen.
Den stödjer dig att komma i kontakt med och förstå dig själv bättre, utveckla nya livsbejakande och hållbara sätt att relatera till dig själv, till andra, och livet. Upptäcka dina egna resurser, dina förmågor och gåvor  – din fulla potential. Synliggöra de begränsande mönster och tankemönster som stoppar dig från att leva ditt liv fullt ut idag. Leva ditt liv mera i en djup inre tillfredsställelse.

Jag Andreas Eder, grundaren av Eder Coaching, kommer att hålla en kort föreläsning om Zen Coaching, tillhandahålla kraftfulla frågeställningar och göra andra enkla övningar.

Kom och få din egna upplevelse av vad det är jag erbjuder i mina coaching sessioner,

och så får jag en trevlig möjlighet att få träffa dig också.

Varmt välkomna!

 

VAR?

På Solebrunns bibliotek, Skolgatan 6A, Sollebrunn klockan 14.00 – 17.00