lys-flower

Genom ökad självkännedom kan du fördjupa kontakten till dina unika förmågor, gåvor och talanger, bygga upp ditt självförtroende, höja din energi, frigöra dig från stress, rädslor och destruktiva vanor och
uppleva en lyckligare livskänsla.

Jag kan visa dig hur du kan göra.

lys-flower

Genom ökad självkännedom kan du fördjupa kontakten till dina styrkor, gåvor och talanger, höja din energi, bygga upp ditt självförtroende, frigöra dig från stress, rädslor och destruktiva vanor och uppleva en lyckligare livskänsla.

Jag kan visa dig hur du kan göra.

Ibland kan livet vara allt för utmanande. 
Stress, rädslor, ångest, bristande livslust och självförtroende, förvirring och förtvivlan kan kännas mycket påfrestande och smärtsamt. 

Idag känner jag mig fullt engagerad i att hjälpa andra att hitta till sina inneboende resurser och synliggöra möjligheterna så att de kan komma ur det rådande inre som det yttre kaoset och börja må bättre.
Jag önskar att få guida andra till att komma ännu närmare kontakt med den självsäkra och levnadsglada versionen av sig själva – få kontakt med de bästa delarna hos sig själva så att de kan börja skapa och uppleva ett härligare och mer lustfyllt liv på det sättet som de önskar att uppleva idag. I livets alla områden!

Om du väljer att börja utforska den väg jag kommer att leda dig på så kommer du inte bara få mer tillgång till dina unika styrkor, gåvor och talanger och hitta till svaren som tar dig framåt, utan sannolikt också kommer du att uppleva ett liv fylld av mera glädje och äventyrskänsla, upphöjda energinivåer, en djupare avslappning och en större känsla av meningsfullhet i vardagen.
Allt detta eftersom orienteringen i ditt liv kommer att vara mera i linje med ditt hjärta; du gör dina beslut utifrån dina viktiga behov, livsvärderingar och stora längtan från hjärtat och inte utifrån krav, rädslor och dåliga vanemönster.

Du kan läsa mer om mitt arbete på hemsidan.

Låt oss tillsammans börja skapa viktiga förändringar så att du ska må så bra som möjligt och uppleva ett skönare sätt att leva ditt liv!

Välkommen på ett första samtal med mig – kostnadsfritt & kravlös om fortsättning.

“Jag möter dig där du är idag och jag står vid din sida
när du skapar de framgångarna
som du önskar att uppleva”

Känner du dig klar med att sitta i väntrummet för ökad välbefinnande
eller få veta ditt nästa steg som tar dig framåt?

Kom igång redan idag!

Ibland kan livet vara allt för utmanande. 
Stress, rädslor, ångest, bristande livslust och självförtroende, förvirring och förtvivlan kan kännas mycket påfrestande och smärtsamt. 

Idag känner jag mig fullt engagerad i att hjälpa andra att hitta till sina inneboende resurser och synliggöra möjligheterna så att de kan komma ur det rådande inre som det yttre kaoset och börja må bättre.
Jag önskar att få guida andra att komma ännu närmare kontakt med den självsäkra och levnadsglada versionen av sig själva – få kontakt med de bästa delarna hos sig själva så att de kan börja skapa och uppleva ett härligare och mer lustfyllt liv på det sättet som de önskar att uppleva idag.
I livets alla områden!

Om du väljer att börja utforska den väg jag kommer att leda dig på så kommer du inte bara få mer tillgång till dina unika styrkor, gåvor och talanger och hitta till svaren som tar dig framåt, utan sannolikt också kommer du att uppleva ett liv fylld av mera glädje och äventyrskänsla, upphöjda energinivåer, en djupare avslappning och en större känsla av meningsfullhet.
Allt detta eftersom orienteringen i ditt liv kommer att vara mera i linje med ditt hjärta; du gör dina beslut utifrån dina viktiga behov, värderingar och stora längtan från hjärtat och inte utifrån krav, rädslor och dåliga vanemönster.

Du kan läsa mer om mitt arbete på hemsidan.

Låt oss tillsammans börja skapa viktiga förändringar så att du ska må så bra som möjligt och uppleva ett skönare sätt att leva ditt liv!

Välkommen på ett första samtal med mig – kostnadsfritt & kravlös om fortsättning.

“Jag möter dig där du är idag och jag står vid din sida
när du skapar de framgångarna
som du önskar att uppleva tillsammans med mig”

 

Känner du dig klar med att sitta i väntrummet för ökad välbefinnande
eller få veta ditt nästa steg som tar dig framåt?

Kom igång redan idag!

Andreas Eder
JAG GUIDAR ANDRA I KONSTEN ATT MÅ BRA

Under många år har jag studerat Mindfulness, Positiv psykologi, Trauma Healing, Effektiv Stresshantering, mänskligt liv och olika typer av coachning metoder och integrerat dessa i både mitt liv och i min verksamhet. År 2019 började jag lära mina klienter hur de kunde integrera visdomen från dessa källor in i deras sätt att leva och börja leva det liv som de mår riktigt bra av. 

Resultaten gjorde mig mållös!

De gick från att praktiskt taget leva en problem- och stressfylld vardag till att skapa en vardag där de kände sig mer självsäkra, stabilare och lyckligare inom bara några veckor. Jag vet att det jag kommer att dela med dig fungerar eftersom det har förändrat inte bara mitt liv utan livet för många andra som jag har lärt det ut till.

Om du är seriös med att göra en märkbar positiv skillnad i ditt liv
så har jag något att erbjuda dig som kan hjälpa dig på din väg i förändring.

4C851692-12A8-43FB-93A0-AE3751DFEBFF

BÖRJA SKAPA ETT LUSTFYLLT LIV,
FÖR HÅLLBAR HÄLSA.

Jag vet att du kan!

ANDREAS

lys-flower
_MG_5754v2cc

Andreas Eder

VÄLMÅENDE COACH

Under många år har jag studerat Mindfulness, Positive psykologi, Effektiv Stresshantering, mänskligt liv och olika typer av coachning metoder och integrerat dessa i både mitt liv och i min verksamhet. År 2019 började jag lära mina klienter hur de kunde integrera visdomen från dessa källor in i deras sätt att leva och börja leva det liv som de mår bra av.

Resultaten gjorde mig mållös!

De gick från att praktiskt taget leva en problem,- och stressfylld vardag till att skapa en vardag där de känner sig mer självsäkra & lyckligare inom bara några veckor. Jag vet att det jag kommer att dela med dig fungerar eftersom det har förändrat inte bara mitt liv utan livet för många andra som jag har lärt det till.

Om du är seriös med att göra en tydlig positiv skillnad i ditt liv så kan jag ha något att erbjuda dig som kan hjälpa dig på vägen.

“BÖRJA SKAPA ETT
LUSTFYLLT LIV,
FÖR HÅLLBAR HÄLSA”

Jag vet att du kan!

ANDREAS

“Känner du dig redo

att börja skapa
positiva förändringar 
i ditt liv?”

JAG KAN STÖTTA DIG PÅ VÄGEN

“Är Du redo att
börja skapa
positiva förändringar
i ditt liv?”

Som jag ser på det, så har vi en möjlighet i varje ögonblick att väcka och komma i kontakt med det djupa välbefinnandet och den ljuvliga frihetskänslan, som båda är ingredienser av lycka.

Det viktigaste knepet för att bli lycklig är att göra allt vad du kan för att komma i fördjupad kontakt med dig själv, med ditt stabila innersta center. Samt att erkänna att din personliga lycka är ofta en konsekvens utifrån de valen du gör och en färdighet som du utvecklar (och efter en tid med rätt övningar, bemästrar!!).
Du bestämmer dig för att vara lycklig i ditt liv och sedan arbetar du nyfiket, avslappnat och kreativt för att uppnå det målet, om och om igen, varje dag.

“Att lära dig att bemästra ditt sinne är vägen till att uppleva en lyckligare livskänsla

JAG KAN HJÄLPA DIG ATT UPPLEVA DETTA.

Låt oss prata om det!

Som jag ser på det, så har vi en möjlighet i varje ögonblick att väcka och komma i kontakt med det djupa välbefinnandet och den ljuvliga frihetskänslan, som båda är ingredienser av lycka.

Det viktigaste knepet för att bli lycklig är att göra allt vad du kan för att vara i fördjupad kontakt med dig själv, med ditt stabila inre Center.
Samt att erkänna att din personliga lycka är ofta en konsekvens utifrån de valen
du gör och en färdighet som du utvecklar (och efter en tid med övningar, bemästrar!!).
Du bestämmer dig för att vara lycklig i ditt liv och sedan arbetar du nyfiket, avslappnat och kreativt för att uppnå det målet, om och om igen, varje dag.

“Att lära dig att bemästra sinnet är vägen till att uppleva en lyckligare livskänsla

JAG KAN HJÄLPA DIG ATT
UPPLEVA DETTA.

Låt oss prata om det vet jag!

Mina Framgångsberättelser

– Christian –


“Workshopen med Andreas var verkligen en kraftfull upplevelse av djupdykande i sig själv där både tunga känslor och härliga expansiva upplevelser kunde utforskas sida vid sida…

> Läs mer

Andreas vägledning i hur vi kan bemöta det som hindrar oss genom att komma i kontakt med det “Ja!” som alltid finns inom oss var en stark insikt i hur fria vi alltid egentligen är. Jag upplevde att Andreas var inkännande för våra behov under workshopen men ledde oss samtidigt i en riktning som kändes genomtänkt och meningsfull. Stundtals blev jag berörd av Andreas entusiasm, uppriktighet och sårbarhet i sitt sätt att dela med sig av sig själv och sin kunskap.”

– Lovisa –


“Jag tycker att Andreas coaching är mycket stödjande. Han ger mig utrymme att känna, tänka och bara vara samtidigt som han utmanar mig att gå utöver mina egna begränsningar.”

– Jessica –


”Andreas coaching har varit ett bra verktyg att landa tillbaka i mig själv. Att få stanna upp och känna det som är har gett mig kraft. Jag känner mig levande och fri. Andreas har en stark närvaro, stor kompetens och han har skapat en trygghet hela vägen då jag ofta fått kliva utanför min trygghetsbubblan” 

– Anna –


“Andreas skapar ett tryggt space att låta saker få komma fram. Hans coachingsförmåga får mig att våga stanna kvar i min kropp och känna allt som pågår, tillåta det finnas där…

> Läs mer

möta och utforska det. Det jag uppskattar väldigt mycket med Andreas är de uppföljningar som skedde mellan sessionerna där han fanns där och stöttade i processen i mitt utforskande och lärande. Jag vill varmt rekommendera Andreas som coach till dig som längtar efter en djupare kontakt och förståelse i dig själv!”

– Lisa –


Min erfarenhet av Zen Coaching är kraftfull och djup.
Med en total förtroende för Andreas vägledde han mig tryggt och intuitivt utan bedömningar till ett utrymme i mig själv som jag har försökt nå länge genom andra former av träning…

> Läs mer

Att kunna få tillgång till det som känns sant ger en helt annan nivå av medvetenhet och närvaro till livet som jag känner helt annan resonans idag. Jag rekommenderar starkt Zen Coaching med Andreas till vem som helst, var du än befinner dig i livet.

– Mattias –


”Andreas är närvarande, lyssnande och utmanande coach.”

Vad andra säger
om mig

– Christian –

“Workshopen med Andreas var verkligen en kraftfull upplevelse av djupdykande i sig själv där både tunga känslor och härliga expansiva upplevelser kunde utforskas sida vid sida. Andreas vägledning i hur vi kan bemöta det som hindrar oss genom att komma i kontakt med det “Ja!” som alltid finns inom oss var en stark insikt i hur fria vi alltid egentligen är. Jag upplevde att Andreas var inkännande för våra behov under workshopen men ledde oss samtidigt i en riktning som kändes genomtänkt och meningsfull. Stundtals blev jag berörd av Andreas entusiasm, uppriktighet och sårbarhet i sitt sätt att dela med sig av sig själv och sin kunskap.”

– Lovisa –

“Jag tycker att Andreas coaching är mycket stödjande. Han ger mig utrymme att känna, tänka och bara vara samtidigt som han utmanar mig att gå utöver mina egna begränsningar.”

– Jessica –

”Andreas coaching har varit ett bra verktyg att landa tillbaka i mig själv. Att få stanna upp och känna det som är har gett mig kraft. Jag känner mig levande och fri. Andreas har en stark närvaro, stor kompetens och han har skapat en trygghet hela vägen då jag ofta fått kliva utanför min trygghetsbubblan”

– Anna –

“Andreas skapar ett tryggt space att låta saker få komma fram. Hans coachingsförmåga får mig att våga stanna kvar i min kropp och känna allt som pågår, tillåta det finnas där, möta och utforska det. Det jag uppskattar väldigt mycket med Andreas är de uppföljningar som skedde mellan sessionerna där han fanns där och stöttade i processen i mitt utforskande och lärande. Jag vill varmt rekommendera Andreas som coach till dig som längtar efter en djupare kontakt och förståelse i dig själv!”

– Lisa –

Min erfarenhet av Zen Coaching är kraftfull och djup.Med en total förtroende för Andreas vägledde han mig tryggt och intuitivt utan bedömningar till ett utrymme i mig själv som jag har försökt nå länge genom andra former av träning. Att kunna få tillgång till det som känns sant ger en helt annan nivå av medvetenhet och närvaro till livet som jag känner helt annan resonans idag. Jag rekommenderar starkt Zen Coaching med Andreas till vem som helst, var du än befinner dig i livet.”

– Mattias –

”Andreas är närvarande, lyssnande och utmanande coach.”

Jag har skaffat mig mycket kunskap och en bred erfarenhet och lagt till många verktyg i min verktygslåda så jag har många alternativ att välja emellan för att hitta ett tillvägagångssätt som bäst passar dina behov och som snabbast kommer att bidra till ökad välbefinnande och hjälpa dig att uppnå framgångsrika förändringar.

Känner du dig redo att börja din resa i förändring?

Tillåt mig att vara din reseguide under din resa i förändring och börja skapa dina egna unika framgångsberättelser du med!

Jag har skaffat mig mycket kunskap och en bred erfarenhet och lagt till många verktyg i min verktygslåda så jag har många alternativ att välja emellan för att hitta ett tillvägagångssätt som bäst passar dina behov och som snabbast kommer att bidra till ökad välbefinnande och hjälpa dig att uppnå framgångsrika förändringar.

Känner du dig redo att börja din resa i förändring?

Zen Coaching

Zen Coaching handlar om att landa djupare i dig själv och må bra, om inte rent av känner dig lycklig. Att förstå dig själv bättre och få en djupare kontakt med dina grundläggande styrkor, förmågor och talanger, hittar till dina egna svar varifrån du sedan skapar positiva förändringar (och beslut) i ditt liv.

Med Zen Coaching som förhållningssätt lever du mer medvetet, kreativt och med stor entusiasm. Du stärker känslan av äventyr, flöde och glädje i ditt liv.

Kurser och Evenemang

Inom ramen för mitt egenskapade träningsprogram, Training for life – True Freedom Årsprogram, erbjuder jag kurser, föreläsningar och utbildningar inom Medveten kommunikation, Mindfulness, Konsten att skapa starka och levande relationer, samt Medveten intimitet för ökad njutning. 

Jag tillhandahåller också skräddarsydda lösningar för företag som tex Wellness at Work.

Kika in här då och då för att hålla dig inspirerad och uppdaterad.

Om mig

Den du möter är mig – Andreas Eder.

Under hela mitt liv har jag befunnit mig på en resa där jag sökt efter verktygen för att komma till den plats där jag upplever en lyckligare livskänsla och livet blir ett djupt meningsfullt äventyr.
En stark önskan att dela med mig av mina upptäckter och verktyg finns nu inom mig.

Zen Coaching

Zen Coaching handlar om att landa djupare i dig själv och må bra, om inte rent av känner dig lycklig. Att förstå dig själv bättre och få en djupare kontakt med dina grundläggande styrkor, förmågor och talanger, hittar till dina egna svar varifrån du sedan skapar positiva förändringar (och beslut) i ditt liv.

Med Zen Coaching som förhållningssätt lever du mer medvetet, kreativt och med stor entusiasm. Du stärker känslan av äventyr, flöde och glädje i ditt liv.

Kurser och Evenemang

Inom ramen för mitt egenskapade träningsprogram, Training for life – True Freedom Årsprogram, erbjuder jag kurser, föreläsningar och utbildningar inom Medveten kommunikation, Mindfulness, Konsten att skapa starka och levande relationer, samt Medveten intimitet för ökad njutning. 

Jag tillhandahåller också skräddarsydda lösningar för företag som tex Wellness at Work.

Kika in här då och då för att hålla dig inspirerad och uppdaterad.

Om mig

Den du möter är mig – Andreas Eder.

Under hela mitt liv har jag befunnit mig på en resa där jag sökt efter verktygen för att komma till den plats där livet blir ett djupt meningsfullt äventyr

En stark önskan att dela med mig av mina upptäckter och verktyg finns nu inom mig.
Min intention som coach och levnadsglad inspiratör är att stötta, vägleda och uppmuntra dig på din resa mot det liv du längtar efter och mår bra, ett liv där du tar tillvara din fulla potential, dina förmågor och talanger.

“Coaching är inte för alla, det är speciellt för de som vill förstå sig själva bättre
och således uppleva en större frihet från lidande och känna sig
självsäkra & levnadsglada mitt i vardagens och livets utmaningar”

“Coaching är inte för alla, det är speciellt för de som vill förstå sig själva bättre och uppleva en större frihet från lidande och känna sig självsäkra & levnadsglada mitt i vardagens och livets utmaningar”

VILL DU VETA MER OM MIN COACHING?

Boka ett första samtal med mig – kostnadsfritt.
Vår första samtal kan komma att visa ditt nästa steg framåt, oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Eller så kan du bara maila mig dina frågor.

Du vet väl, att förebyggande friskvård är helt avdragsgill för företaget du jobbar på?

 

VILL DU VETA MER OM MIN COACHING?

Boka ett första samtal med mig – kostnadsfritt.
Vår första samtal kan komma att visa ditt nästa steg framåt, oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Eller så kan du bara maila mig dina frågor.

Du vet väl, att förebyggande friskvård är helt avdragsgill för företaget du jobbar på?

 

logo eder coaching

logo eder coaching