Wellness at Work

lys-flower

Dina anställdas hälsa och välmående bidrar till en förstärkt känsla av samhörighet, mindre stress, mer fokus
och fler kreativa lösningar

Wellness at Work

lys-flower

Dina anställdas hälsa och välmående bidrar till en förstärkt känsla av samhörighet, mindre stress, mer fokus och fler kreativa lösningar

Jag som coach och föreläsare, brinner för att bidra till konsten att må bra.

Wellness at Work är inte för alla, det är för de företagen som vill bidra till en mer kreativ och avslappnad arbetsmiljö med glädje, entusiasm och hållbar hälsa. Stärka personalens motståndskraft mot stress med ökad välbefinnande, engagemang och trivsel i företaget. Varje dag.
Jag vill gärna vara er samarbetspartner som stödjer er i denna intention.

Jag vill stärka känslan av att arbetsplatsen skall vara mer än bara en plats du går till för att få lön.
Jag som coach och föreläsare vill bidra till att ditt team ska förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet. Varje dag.

Wellness at Work stödjer såväl individen som gruppen att vara mer avslappnade, kreativa, fokuserade & må ännu bättre på jobbet. Varje dag.
Stärka och fördjupa samarbetet och samhörigheten i gruppen, ha det roligt på vägen utan att bli stressade, utbrända, och långvarigt omotiverade och sjukskrivna. & må ännu bättre på jobbet. Varje dag.
I alla arbetsmiljöer, oavsett position.

Det kan också handla om ett konkret problem ert företag ställs inför som ert företag vill hitta en lösning på.

Jag har mycket kunskap och många verktyg som jag gärna jag delar med mig.

Boka er första kostnadsfria samtal redan idag.
Ditt första samtal med mig kommer att visa ditt nästa steg som tar dig framåt, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

Välkommen att boka ditt första samtal

Jag som coach och föreläsare brinner för att bidra till konsten att må bra.

Wellness at Work är inte för alla, det är för de företagen & arbetsledarna som vill bidra till en mer kreativ och avslappnad arbetsmiljö med glädje, entusiasm och hållbar hälsa. Det är för er som vill stärka personalens motståndskraft mot stress med ökad välbefinnande, engagemang och trivsel i företaget. Varje dag.
Jag vill gärna vara er samarbetspartner som stödjer er i denna intention.

Jag vill stärka känslan av att arbetsplatsen skall vara mer än bara en plats du går till för att få lön.
Jag som coach och föreläsare vill bidra till att ditt team ska förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet. Varje dag.

Wellness at Work stödjer såväl individen som gruppen att vara mer avslappnade, kreativa, fokuserade & må ännu bättre på jobbet. Varje dag.
Stärka och fördjupa samarbetet och samhörigheten i gruppen, ha det roligt på vägen utan att bli stressade, utbrända, och långvarigt omotiverade och sjukskrivna. & må ännu bättre på jobbet. Varje dag.
I alla arbetsmiljöer, oavsett position.

Det kan också handla om ett konkret problem ert företag ställs inför som ert företag vill hitta en lösning på.

Jag har mycket kunskap och många verktyg som jag gärna jag delar med mig.

Boka er första kostnadsfria samtal redan idag

Ditt första samtal med mig kommer att visa ditt nästa steg för att komma framåt, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

Välkommen att boka ditt första samtal

Together-at-work
a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

JA, här trivs jag.
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!

 

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid ( ca 1760 timmar om året) på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv. Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade, och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan vara överväldigande med oönskade slutresultat så som utbrändhet, och en långvarig och svår sådan. 

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga våra egna osanna och övertygande tolkningar om våra arbetssituation och kraven och förväntningarna vi lägger på oss själva. Och ofta är det inte att arbetsplatsen i sig har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningarna på sina anställda. Ibland är det förstås så också.

Det finns tusen och en påverkande psykologiska faktorer, välbekanta begränsande strukturer på arbetsplatsen som begränsar oss att arbeta i avslappning, glädje, och med fokuserad & kreativt sinne. 

Min avsikt med Wellness at Work programmet är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsam, hållbar och så där ännu mer levande. Den har en familjär känsla av samhörighet och entusiasm som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen, samt uppmuntran & stöd och närvaro från ledningen.

Och när företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten och välbefinnandet och bidrar till hållbar hälsa, och ger arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv, och bidrar till en stark motiverad och entusiastisk inställning.

a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

“JA, här trivs jag.
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!”

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv. Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade, och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan vara överväldigande med oönskade slutresultat så som utbrändhet, och en långvarig och svår sådan. 

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga våra egna osanna och övertygande tolkningar om våra arbetssituation och kraven och förväntningarna vi lägger på oss själva. Och ofta är det inte att arbetsplatsen i sig har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningarna på sina anställda. Ibland är det förstås så också.

Det finns tusen och en påverkande psykologiska faktorer, välbekanta begränsande strukturer på arbetsplatsen som begränsar oss att arbeta i avslappning, glädje, och med fokuserad & kreativt sinne. 

Min avsikt med Wellness at Work programmet är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsam, hållbar och så där ännu mer levande. Den har en familjär känsla av samhörighet och entusiasm som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen, samt uppmuntran & stöd och närvaro från ledningen.

Och när företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten och välbefinnandet och bidrar till hållbar hälsa, och ger arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv, och bidrar till en stark motiverad och entusiastisk inställning.

Hur arbetar jag inom Wellness at Work?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge, vart ni befinner er och ert önskade mål. Jag guidar er sedan från ideer till anpassade lösninga och skräddarsydda utbildningar och föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg & metoder som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och effektiv kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Kontakta mig för att veta mer.

Foto Jag

Hur arbetar jag inom Wellness at Work?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge, vart ni befinner er och ert önskade mål. Jag guidar er sedan från ideer till anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningar och föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg & metoder som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Kontakta mig för att veta mer.

harmony-1229893-Copy
lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och kreativa lösningar

lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och fler kreativa lösningar

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

logo eder coaching

logo eder coaching