Wellness at Work –

Tillsammans mot en härligare arbetsmiljö

lys-flower

Dina kollegors hälsa och välmående bidrar mycket till en härligare arbetsmiljö och fler kreativa lösningar samt förstärker vänlig gemenskap och brinnande arbetsglädje

Wellness at Work

lys-flower

Dina kollegors hälsa och välmående bidrar mycket till en härligare arbetsmiljö och fler kreativa lösningar samt förstärker fantastiska upplevelser av vänlig gemenskap och brinnande arbetsglädje

Wellness at Work är för de företagen som vill bidra till en mer kreativ och avslappnad arbetsmiljö med glädje, entusiasm och hållbar hälsa.
Jag vill gärna vara er samarbetspartner som stödjer er i denna intention.

Med min hängivenhet i Konsten att Må Bra på Jobbet, så önskar jag att stärka känslan av att arbetsplatsen skall vara mer än bara en plats du går till för att få lön. Jag önskar att få bidra till att ditt team ska förankra ett avslappnad, motiverad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet.

Jag vill stärka personalens motståndskraft mot stress, frustration och konflikter med ökad medvetenhet, med ökad daglig välbefinnande hos varje enskild individ, samt med ökad trivsel och engagemang i företaget. Jag vill lyfta fram fördelarna med att komma i kontakt med och fördjupa samarbetsviljan och således stärka känslan av samhörighet och entusiastisk engagemang i gruppen. Att ha det roligt på vägen utan att bli stressade, utbrända och långvarigt omotiverade och sjukskrivna är några viktiga fundament i min företagscoachning som jag gärna lyfter fram i mina projekt.

Jag har bakom mig 16 års intensiva studier och forskning med välkända lärare samt min egen resa i området. Jag har ackumulerat mycket kunskap och många verktyg som jag gärna jag delar med mig med er så att ni, era kollegor och företaget ska må och fungera bättre.

Boka er första kostnadsfria samtal redan idag för att veta mer.

Välkommen på ditt första samtal med mig.

Wellness at Work är för de företagen som vill bidra till en mer kreativ och avslappnad arbetsmiljö med glädje, entusiasm och hållbar hälsa.
Jag vill gärna vara er samarbetspartner som stödjer er i denna intention.

Med min hängivenhet i Konsten att Må Bra på Jobbet, så önskar jag att stärka känslan av att arbetsplatsen skall vara mer än bara en plats du går till för att få lön. Jag önskar att få bidra till att ditt team ska förankra ett avslappnad, motiverad, kreativt och fokuserad sinne och må ännu bättre på jobbet.

Jag vill stärka personalens motståndskraft mot stress, frustration och konflikter med ökad medvetenhet, med ökad välbefinnande hos varje enskild på företaget samt med ökad trivsel och engagemang i företaget. Jag vill lyfta fram fördelarna att komma i kontakt och fördjupa samarbetet och således stärka känslan av samhörighet och engagemang i gruppen. Att ha det roligt på vägen utan att bli stressade, utbrända och långvarigt omotiverade och sjukskrivna är några viktiga fundament i min företagscoachning som jag gärna lyfter fram i mitt arbete.

Jag har bakom mig 16 års intensiva studier och forskning med välkända lärare och min egen resa i utveckling. Jag har ackumulerat mycket kunskap och många verktyg som jag gärna jag delar med mig med dig så att du, dina kollegor och företaget ska må och fungera bättre.

Boka er första kostnadsfria samtal redan idag för att veta mer.

Välkommen på ditt första samtal med mig.

Together-at-work
a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

JA, här trivs jag.
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!

 

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid ( ca 1760 timmar om året) på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv.

Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan det bli lätt överväldigande med oönskade resultat såsom utbrändhet, och en långvarig och svår sådan. Med en kostnad både i tid och pengar för företaget.

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga våra egna overkliga övertygelser om våra arbetssituation och kraven och förväntningarna vi eller andra har på oss själva. Och ofta är det inte att arbetsplatsen i sig som har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningar på sina anställda. Ibland kan det förstås vara så också…

Det finns många påverkande psykologiska faktorer, välbekanta negativa mönster på arbetsplatsen som begränsar oss från att arbeta i avslappning, glädje och med fokuserad & kreativt sinne. Dessa får oss att tappa motivationen, lusten och kanske i värsta laget, hellre sjukskriver sig än jobbar.

Min avsikt med Wellness at Work programmen är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsam, hållbar och så där levande… lustfylld. Den har en familjär känsla av samhörighet och entusiasm som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen samt utifrån genuin uppmuntran, engagemang & stöd från ledningen.

När företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten och välbefinnandet och bidrar till en mer hållbar hälsa. Samt ger det arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv och bidrar till en stark motiverad och entusiastisk inställning.

a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

“JA, här trivs jag.
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!”

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid ( ca 1760 timmar om året) på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv.

Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan det bli lätt överväldigande med oönskade resultat såsom utbrändhet, och en långvarig och svår sådan. Med en kostnad både i tid och pengar för företaget.

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga våra egna osanna och övertygande tolkningar om våra arbetssituation och kraven och förväntningarna vi lägger på oss själva. Och ofta är det inte att arbetsplatsen i sig som har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningar på sina anställda. Ibland kan det förstås vara så också…

Det finns tusen och en påverkande psykologiska faktorer, välbekanta negativa strukturer på arbetsplatsen som begränsar oss att arbeta i avslappning, glädje och med fokuserad & kreativt sinne. Som får de anställda att tappa motivationen, lusten och kanske i värsta laget, hellre sjukskriver sig än jobbar.

Min avsikt med Wellness at Work programmen är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsam, hållbar och så där levande – lustfylld. Den har en familjär känsla av samhörighet och entusiasm som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen samt utifrån en genuin uppmuntran, engagemang & stöd från ledningen.

När företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten, välbefinnandet och bidrar till en mer hållbar hälsa. Samt ger det arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv och bidrar till en stark motiverad och entusiastisk inställning.

“Tillsammans skapar vi en lustfylld arbetsmiljö, med hållbar hälsa”

Hur arbetar jag?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge; vart ni befinner er idag och ert önskade mål med vårt arbete tillsammans.

Jag guidar er sedan från upplyftande ideer till anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningar samt föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg och förhållningssätt som främjar lustfylld samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och empatisk kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Och jag ger individuella sessioner.

Välkommen att kontakta mig för att veta mer.

614D15EE-12E1-48AB-97AA-0DFA9F60DE3C

Hur arbetar jag?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge; vart ni befinner er idag och ert önskade mål med vårt arbete tillsammans. Jag guidar er sedan från konstruktiva ideer till anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningar samt föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg och förhållningssätt som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och effektiv kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Kontakta mig för att veta mer.

harmony-1229893-Copy
lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och kreativa lösningar

lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och fler kreativa lösningar

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

Du vet väl, att förebyggande friskvård är helt avdragsgill för företag?

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

logo eder coaching

logo eder coaching