Wellness at Work

Tillsammans skapar vi en härligare arbetsmiljö

lys-flower

Dina kollegors hälsa och dagliga välbefinnande bidrar mycket till en härligare arbetsmiljö – med ökad trivsel, fler kreativa lösningar, mindre stress, färre sjukskrivningar och missnöje, upphöjda energinivåer och en större arbetsglädje.

Wellness at Work

Tillsammans skapar vi en härligare arbetsmiljö

lys-flower

Dina kollegors goda hälsa och dagliga välbefinnandet bidrar mycket till en härligare arbetsmiljö – med ökad trivsel på arbetsplatsen, fler kreativa lösningar, upphöjda energinivåer och en större arbetsglädje!

Wellness at Work är för de företagen som vill bidra till en mer kreativ, passionerad, glädjefylld och harmonisk arbetsmiljö som inte bara ökar det enskilda som företagets välbefinnande, utan också lyfter fram en mer lustfylld, hållbar och en mera framgångsrik produktivitet.
Jag vill gärna vara er samarbetspartner och stödja er i denna intention.

Med min hängivenhet i mitt arbete mot företag så önskar jag att stärka känslan av att arbetsplatsen skall vara mer än bara en plats du går till för att få lön.

Jag önskar att få bidra med grundläggande verktyg och strategier till att ditt team kan maximera sina förmågor som människor, lyfta fram deras unika styrkor och talanger för att förankra ett mer avslappnad, kreativt, passionerad, stressfri och fokuserad sinne tillsammans med en större arbetsglädje och motivation som sprider sig som ringar i vattnet till hela företaget!

Jag vill hjälpa din personal (samt dig som chef och teamledare) med att stärka er motståndskraft mot stress, ångest, frustration och konflikter, komma ur en handlingsförlamning, frustrationer och en bristande motivation. Vi gör detta genom att öka självmedvetenheten och låsa upp och släppa lös de kraftfulla krafterna som finns redan inom var och en. Jag lär ut strategier som öppnar upp det personliga välbefinnandet, trivseln och engagemanget i ditt team.

Jag vill också lyfta fram fördelarna med att stärka kontakten mellan kollegorna för att fördjupa samarbetet, vilket leder till en stärkt känsla av samhörighet vilket bidrar kraftfullt till en ökad arbetsglädje och motivation.

Att ha det roligt på vägen utan att bli stressade, utbrända, omotiverade och motverka långtids sjukskrivningar är några viktiga riktlinjer i mitt arbete mot organisationer.
Jag har ackumulerat många evidensbaserade strategier som jag gärna jag delar med mig med er så att du som teamledare, dina kollegor och företaget ska må ännu bättre!

Vill du veta mer?

Boka er första kostnadsfria samtal redan idag för att påbörja er resa i att skapa positiva förändringar.

Wellness at Work är för de företagen som vill bidra till en mer kreativ, passionerad, glädjefylld, fokuserad och harmonisk arbetsmiljö som inte bara ökar det enskilda som företagets välbefinnande, utan också lyfter fram en mer lustfylld, hållbar och en mera framgångsrik produktivitet.
Jag vill gärna vara er samarbetspartner och stödja er i denna intention.

Med min hängivenhet i mitt arbete mot företag så önskar jag att stärka känslan av att arbetsplatsen skall vara mer än bara en plats du går till för att få lön.
Jag önskar att få bidra med grundläggande verktyg och strategier till att ditt team kan maximera sina förmågor som människor, lyfta fram deras unika styrkor och talanger för att förankra ett mer avslappnad, kreativt, passionerad, stressfri och fokuserad sinne tillsammans med en större arbetsglädje och motivation som sedan sprider sig som ringar i vattnet till hela företaget!

Jag vill hjälpa din personal (samt dig som chef och teamledare) med att stärka er motståndskraft mot stress, ångest, frustration och konflikter och komma ur en handlingsförlamning och en bristande motivation. Vi gör detta genom att öka självmedvetenheten och låsa upp och släppa lös de kraftfulla förmågorna som finns redan inom var och en. Jag lär ut banbrytande strategier som öppnar upp det personliga välbefinnandet, trivseln och engagemanget i ditt team.

Jag vill också lyfta fram fördelarna med att stärka kontakten mellan kollegorna för att fördjupa samarbetet, vilket leder till en stärkt känsla av samhörighet, vilket i sig bidrar kraftfullt till ökad arbetsglädje, fokus och motivation.

Att ha det roligt på arbetet utan att bli stressade, utbrända, omotiverade och motverka långtidssjukskrivningar är några viktiga riktlinjer i mitt arbete mot organisationer.
Jag har ackumulerat många evidensbaserade strategier som jag gärna jag delar med mig med er så att du som teamledare, dina kollegor och företaget ska må ännu bättre!

Vill du veta mer?

Boka er första kostnadsfria samtal redan idag och påbörja er resa i att skapa positiva förändringar.

Together-at-work
a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

JA, här trivs jag!
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!

 

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid ( ca 1760 timmar om året!) på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv.

Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade (och detta tillsammans med utmaningar som vi alla upplever i våra privatliv), är det lätt hänt att livet känns överväldigande med oönskade konsekvenser som utbrändhet, ångest och andra stressrelaterade sjukdomar.
Med otrevliga påföljder av både förlust av arbetskraft, resurser och ekonomiska kostnader för företaget.

Orsakerna att vi mår dåligt på våra arbetsplatser är förstås många.
Det finns en mångfald psykologiska faktorer och destruktiva invana mönster på arbetsplatsen som i det privata,  som begränsar oss från att arbeta i avslappning, glädje och med fokuserad & högkreativt sinne. Dessa tenderar att få de anställda att tappa motivationen och lusten till att göra sitt yttersta, att de gör fler fel och hellre sjukskriver sig och vabbar än jobbar.

När företagen har djuprotade värderingar som trivsel på arbetsplatsen och de anställdas dagliga välbefinnande mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten, ökar det kollektiva välbefinnandet i företaget och bidrar till en mer hållbar hälsa och utveckling i företagets alla beståndsdelar.
Allt detta ger det arbetsplatsen en större meningsfullhet som leder till en stark motiverad och entusiastisk inställning hos de anställda på företaget.

Jag besitter många verktyg idag utifrån ett olika evidensbaserade metoder som stöttar företagen med att rota dessa värderingar så att alla som företaget självt kan må så bra som möjligt!

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG FÖR ATT VETA MER!

a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

“JA, här trivs jag.
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!”

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid ( ca 1760 timmar om året!) på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv.

Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade (och detta tillsammans med utmaningar som vi alla upplever i våra privatliv), är det lätt hänt att livet känns överväldigande med oönskade konsekvenser som utbrändhet, ångest och andra stressrelaterade sjukdomar.
Med otrevliga påföljder av både förlust av arbetskraft, resurser och ekonomiska kostnader för företaget.

Orsakerna att vi mår dåligt på våra arbetsplatser är förstås många.
Det finns en mångfald psykologiska faktorer och destruktiva invana mönster på arbetsplatsen som i det privata,  som begränsar oss från att arbeta i avslappning, glädje och med fokuserad & högkreativt sinne. Dessa tenderar att få de anställda att tappa motivationen och lusten till att göra sitt yttersta, att de gör fler fel och hellre sjukskriver sig och vabbar än jobbar.

När företagen har djuprotade värderingar som trivsel på arbetsplatsen och de anställdas dagliga välbefinnande mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten, ökar det kollektiva välbefinnandet i företaget och bidrar till en mer hållbar hälsa och utveckling i företagets alla beståndsdelar.
Allt detta ger det arbetsplatsen en större meningsfullhet som leder till en stark motiverad och entusiastisk inställning hos många i företaget.

Min avsikt med Wellness at Work programmen är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsam, hållbar och så där levande – lustfylld. Den har en familjär känsla av samhörighet och entusiasm som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen samt utifrån en genuin uppmuntran, engagemang & stöd från ledningen.

När företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten, välbefinnandet och bidrar till en mer hållbar hälsa. Samt ger det arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv och bidrar till en stark motiverad och entusiastisk inställning.

Jag har många verktyg utifrån ett flertal evidensbaserade metoder som stöttar företagen idag med att rota dessa värderingar så att alla som företaget självt kan må så bra som möjligt.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA MIG FÖR ATT VETA MER!

“Tillsammans skapar vi en lustfylld arbetsmiljö, med hållbar hälsa”

Hur arbetar jag?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge; vart ni befinner er idag och ert önskade mål med vårt arbete tillsammans.

Jag guidar er sedan från upplyftande ideer till anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningar samt föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg och förhållningssätt som främjar lustfylld samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och empatisk kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Och jag ger individuella sessioner.

Välkommen att kontakta mig för att veta mer.

614D15EE-12E1-48AB-97AA-0DFA9F60DE3C

Hur arbetar jag?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge; vart ni befinner er idag och ert önskade mål med vårt arbete tillsammans. Jag guidar er sedan från konstruktiva ideer till anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningar samt föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg och förhållningssätt som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och effektiv kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Kontakta mig för att veta mer.

harmony-1229893-Copy
lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och kreativa lösningar

lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och fler kreativa lösningar

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte. Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

Och du vet väl, att förebyggande friskvård är helt avdragsgill för företag?

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

logo eder coaching

logo eder coaching