Företagscoaching

Dina anställdas välmående och hälsa bidrar till en förstärkt känsla av samhörighet,
mindre stress och fler kreativa lösningar.

Företagscoaching är för alla företag som är intresserade av att öka motivationen, trivsel och engagemanget hos sin personal, skapa en långsiktig hållbarhet i företaget samt fördjupa samarbetet och samhörigheten.

Det kan handla om ett konkret problem ert företag ställs inför eller en vilja att bidra till personalens livskvalité och välmående i deras arbete. Företagscoaching stödjer såväl individen som gruppen att vara mer produktiva, kreativa och ha roligt på vägen utan att bli stressade och utbrända.

Together-at-work

Hur arbetar jag med företagscoaching?

 

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge, vart ni befinner er och ert önskade mål.

Jag guidar er sedan från ideer tillhandlingar i individuella coaching sessioner och utbildningar baserade på era specifika behov i verksamheten.

Ni får konkreta redskap som främjar samarbete, kommunikation, handlingskraft, inlärning och kreativitet som bygger på hållbara och långsiktiga lösningar.

       Vad Företagscoaching kan ge ditt företag?

  • Motiverade och gladare medarbetare
  • Effektivt och empatiskt ledarskap
  • Mindre sjukfrånvaro och ökad arbetshälsa
  • Ökad lönsamhet och mer effektivitet under hälsosamma förhållanden 
  • Starkare gruppsammanhållning och samhörighet
  • Mera samarbetsvilja, tillväxt och kreativa lösningar

Om Ni vill veta mer om mitt arbete, boka gärna ett möte med mig så
utforskar vi fram kreativa lösningar för era viktiga behov