573F77C8-BF5B-40A2-BCFE-DDBC298C6109

Wellness at Work

lys-flower

“Dina anställdas hälsa och välmående bidrar till en förstärkt känsla av samhörighet, mindre stress och kreativa lösningar”

Wellness at Work är för alla företag som är intresserade av att öka motivationen, trivsel och engagemanget hos sin personal, och skapa en långsiktig hållbarhet och välmående i företaget. 

Öka välbefinnandet, stärka och fördjupa samarbetet och samhörigheten i gruppen. Minska sjukskrivningar avsevärt, och öka passionen för arbetet.
Det kan också handla om ett konkret problem ert företag ställs inför som ert företag vill hitta en lösning på.
Wellness at Work stödjer såväl individen som gruppen att vara mer produktiva, kreativa,  och ha det roligt på vägen utan att bli stressade, utbrända, och långvarigt omotiverade och sjukskrivna.

a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

“JA, här trivs jag. Här vill jag vara!”

 

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid här i livet genom i arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också bli olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv. Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade, och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan bli överväldigande med oönskade slutresultat så som utbrändhet, och en väl långvarig och svår sådan. 

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga de egna falska och övertygande tolkningar om våra arbetssituation, kraven och förväntningarna vi lägger på oss själva. Och inte är det att arbetsplatsen i sig har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningarna på sina anställda. Ibland är det så. Det finns Tusen och ett påverkande psykologiska faktorer, välbekanta begränsande tankemönster, samt strukturer på arbetsplatsen som begränsar oss att arbeta med lätthet, glädje, och hållbart. 

Genom en tydlig och engagerad coachningsprocess hjälper Eder Coaching ditt företag att öka personalens motivation, välbefinnande och genuin engagemang. Som lyfter arbetsmiljön avsevärt i trivsel och välmående.
Vilket också kommer att bidra märkbart till att vara en attraktiv arbetsgivare som bryr sig om sina anställdas hälsa och välbefinnande. På riktigt.

Min avsikt med Wellness at Work – Programmet är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsamt, hållbart, och så där vibrerande levande, har en familjär känsla av samhörighet som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen, samt genin stöd och närvaro från ledningen.
Och när företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten, ökad välbefinnande och hälsa, ger arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv, och bidrar till en en stark motiverad inställning.

 

a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

“JA, här trivs jag. Här vill jag vara!”

 

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid här i livet genom i arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också bli olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv. Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade, och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan bli överväldigande med oönskade slutresultat så som utbrändhet, och en väl långvarig och svår sådan. 

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga de egna falska och övertygande tolkningar om våra arbetssituation, kraven och förväntningarna vi lägger på oss själva. Och inte är det att arbetsplatsen i sig har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningarna på sina anställda. Ibland är det så. Det finns Tusen och ett påverkande psykologiska faktorer, välbekanta begränsande tankemönster, samt strukturer på arbetsplatsen som begränsar oss att arbeta med lätthet, glädje, och hållbart. 

Genom en tydlig och engagerad coachningsprocess hjälper Eder Coaching ditt företag att öka personalens motivation, välbefinnande och genuin engagemang. Som lyfter arbetsmiljön avsevärt i trivsel och välmående.
Vilket också kommer att bidra märkbart till att vara en attraktiv arbetsgivare som bryr sig om sina anställdas hälsa och välbefinnande. På riktigt.

Min avsikt med Wellness at Work – Programmet är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsamt, hållbart, och så där vibrerande levande, har en familjär känsla av samhörighet som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen, samt genin stöd och närvaro från ledningen.
Och när företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten, ökad välbefinnande och hälsa, ger arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv, och bidrar till en en stark motiverad inställning.

Hur arbetar jag i Wellness at Work?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge, vart ni befinner er och ert önskade mål. Jag guidar er sedan från ideer till anpassde handlingar och lösningar i individuella coaching sessioner, skräddarsydda utbildningar och föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.
Ni får konkreta redskap som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa och välbefinnande, Medveten kommunikation, sund och effektiv handlingskraft, djupgående inlärning och högt-vibrerande kreativitet som bygger på hållbara och långsiktiga lösningar.

harmony-1229893-Copy
Zen Coaching
lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Motiverade och Entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Ökad lönsamhet och mer effektivitet under hälsosamma och hållbara förhållanden

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Mera samarbetsvilja, Tillväxt och Kreativa lösningar

lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Motiverade och Entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Ökad lönsamhet och mer effektivitet under hälsosamma och hållbara förhållanden

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Mera samarbetsvilja, Tillväxt och Kreativa lösningar

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål,
detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.