harmony-1229893-Copy

Zen Coaching

lys-flower

“Släpp loss Din Inre Livskonstnär, och börja skapa Ditt liv”

Zen Coaching

lys-flower

“Släpp loss Din Inre Livskonstnär, och börja skapa Ditt liv”

Zen Coaching handlar om att leva utifrån det som känns sant för dig, utifrån ditt hjärta. Lära känna dig själv bättre, komma i kontakt med dina grundläggande Styrkor, dina förmågor och gåvor.
Vara närvarande i nuet, väcka din inre livskonstnär till liv, och därifrån; börja skapa det liv som du mår bra av!

Det är ett förhållningssätt att leva mer medvetet, leva kreativt Inifrån och ut, följa ditt hjärta, hitta dina egna svar, skapa din väg här i livet. En väg som ger dig energi och glädje. Och med enkla men kraftfulla redskap och metoder kan du stödja dig själv att skapa ditt egna välmående och lycka.
Zen Coaching stärker känslan av äventyr, flow och njutning, entusiasm, harmoni, tillsammans med en genuin och vänlig nyfikenhet på dina problem och utmaningar längs vägen. Den synliggör det som hindrar dig från att skapa det liv du vill leva.

Den motverkar kraftfullt stress, ångest, depression och skam (låg självkänsla).
Zen Coaching hjälper dig att landa djupare i dig själv, i din sanna potential – och supportar dig till att finna den resursstarka, kreativa och den mest levande versionen av dig själv!

Denna metod stärker din förmåga att vara närvarande i nuet så att du kan frigöra mer av din kapacitet och uppleva det överflöd av njutning, magi och livsglädje som redan finns tillgängligt för dig.

 

 

Zen Coaching handlar om att leva utifrån det som känns sant för dig, utifrån ditt hjärta. Upptäcka det bästa hos dig själv – komma i kontakt med dina grundläggande Styrkor, dina förmågor och gåvor, vara närvarande i nuet, släppa loss din inre livskonstnär, och därifrån; börja skapa det liv som du mår bra av!


Det är ett förhållningssätt att leva mer medvetet, leva kreativt Inifrån och ut, följa ditt hjärta, hitta dina egna svar, skapa din väg som ger dig energi och glädje. Och med enkla men kraftfulla redskap och metoder kan du stödja dig själv att skapa ditt egna välmående och lycka.

Zen Coaching stärker känslan av äventyr, flow och njutning, entusiasm, harmoni, tillsammans med en genuin och vänlig nyfikenhet på dina problem och utmaningar längs vägen. Den synliggör det som hindrar dig från att skapa det liv du vill leva.
Den motverkar kraftfullt stress, ångest, depression, och skam (låg självkänsla).

Zen Coaching hjälper dig att landa djupare i dig själv, i din sanna potential – till den resursstarka, kreativa, och den mest levande versionen av dig själv!
Den stärker din förmåga att vara närvarande i nuet för att frigöra mer av din kapacitet att uppleva det överflöd av njutning, magi och livsglädje som är tillgängligt för dig.

“Genom coachning får vi en möjlighet att skapa det liv vi verkligen vill leva.
Kanske är det den bästa investeringen vi kan göra i våra liv.”

lys-flower
lys-flower
Coaching for Better Life

“Genom Coachning får vi en möjlighet att skapa det liv vi verkligen vill leva.

Kanske är det den bästa investeringen vi kan göra i våra liv.”

VAD ZEN COACHING GER DIG

 • Frigöra mer av din potential – fördjupa kontakten till dina styrkor, dina förmågor och gåvor såsom din inre Styrka, Mod, Livsglädje, Kärlek och din högt vibrerande Kreativitet.
 • Återfå din Livslust!
 • Älska och värdera dig själv.
 • Få frihet från stress, depression, ångest, skam, och långvarig nedstämdhet.
 • Förmågan att hantera utmanande känslor och situationer, för att leva ditt liv i lätthet, flöde och glädje.
 • Skapa STARKA, blomstrande och levande relationer.

 • Väcka din kropp för mer njutning!
 • Vara närvarande i nuet, vilket leder till mer livslust – stärker känslan av äventyr, skönhet, magi, förundran och glädjen att leva.
 • Släppa taget om ideer om dig själv och livet, beteenden och vanor som begränsar dig idag, och skapa istället hälsosamma och livsbejakande vanor som höjer din energi!
 • Övervinna rädslor och skam genom att ta tillbaka din Kraft och Frihet –  stärka din självkänsla.
 • Tydliggöra viktiga mål och få stöd och vägledning att uppnå dem.
 • Stärk din fysiska som mentala hälsa för mer vitalitet, energi och Kraft.

 • Frigör mer av din potential –  fördjupa kontakten till dina styrkor, dina förmågor och gåvor.
 • Återfå din Livslust!
 • Lär dig att älska och värdera dig själv!
 • Motverka stress, ångest, depression, skam, och långvarig nedstämdhet.
 • Förmågan att hantera starka känslor och utmanande situationer, och leva ditt lev istället mer i lätthet, flow och livsglädje!
 • Skapa STARKA, blomstrande och levande relationer
 • Väcka din kropp för mer njutning!
 • Vara närvarande i nuet, vilket leder till mer livslust – stärker känslan av äventyr, Skönhet, magi, förundran, och entusiasmen till att leva.
 • Släppa taget om begränsande ideer om dig själv och livet, mönster och vanor som begränsar dig idag, och skapa istället hälsosamma och bejakande vanor som lyfter dig!
 • Övervinna rädslor och får tillbaka din Styrka och Frihet.
 • Tydliggöra viktiga mål och få stöd och vägledning att uppnå dem.
 • Stärk din fysiska som mentala hälsa för mer vitalitet, energi och livskraft!

Coaching Erbjudande Februari-Mars 2021

50 % rabatt till alla som jobbar inom sjukvården!

Jag hedrar er alla inom sjukvården för er fantastiska insats under dessa beprövade tider! Därav firar jag er med att erbjuda er alla inom sjukvården 50 % rabatt på era första Coaching Paket ni investerar i. Begränsad antal, så boka i god tid!

Till Er andra erbjuder jag 25 % avdrag på priset!

Välkommen att höra av dig med frågor, eller för bokning!

 

Boka Här

lys-flower

Vad är Zen Coaching?

I Zen Coaching fokuserar vi på här och Nu, och framåt.

Visst kan livet upplevas meningslöst, glädjelöst, påfrestande på olika vis. Vi känner alla igen detta.
Den nutida mer varaktiga stressen, ångesten, bristen på passion och sexlust, låg självkänsla och självförtroende är kanske tydligt levande i dig idag. Upplevelser av meningslöshet, kraftlöshet, ovisshet, eller känslan av otillräcklighet kanske är uppenbart levande. Kanske är du mitt i en ‘livlös’ relation
som dränerar dig på glädje, kraft och mening, och du vet inte riktigt hur du kan komma vidare och skapa en bejakande förändring.

Du kanske längtar efter att få tillbaka livslusten, efter den där passionen och djupa kontakten i din intima relation, eller få tillbaka modet, styrkan och den brinnande entusiasmen för att börja skapa det liv som du mår bra av. Kanske längtar du efter mer äventyr och glädje, ha roligt och meningsfullt skapande i ditt liv…

Zen Coaching kan bistå med ditt nästa steg mot en positiv förändring…

Klicka Här om du vill komma igång redan idag!

Börja leva ditt liv!

Zen coaching är ett förhållningssätt att leva mer medvetetleva Inifrån och ut (istället för ‘utifrån’, och då efter andras förväntningar, värderingar och krav på oss). Vara lyhörd inåt på din intuition, på din inre vishet, på din inre kompass, på ditt hjärtats längtan, och få kontakt med de svaren som vägleder dig mot ett liv av djup inre tillfredsställelse.

Zen Coaching stödjer dig att leva utifrån din egna sanning, din kraft och din inre Frihet. Lära dig att vara närvarande i nuet – upptäcka mer av det överflöd av njutning, Skönhet, magi och livsglädje som finns tillgänglig för dig.

Den ger dig enkla men kraftfulla insikter och verktyg att upptäcka ditt bästa Jag – den resursstarka, kreativa, och den mest levande versionen!

Zen Coaching stärker känslan av äventyr, entusiasm och glädjen att leva – tillsammans med en genuin och vänlig nyfikenhet på de problem och utmaningar du möter längs vägen.

Den bidrar också med redskap och metoder att hela dig själv från det förflutna, från dina trauman och de falska ‘programmeringarna’ om dig själv och om livet som du fått med dig genom livet, som begränsar dig idag att leva ditt liv i fred med dig själv och i sann livsglädje.

 

 

Den varaktiga lyckan och din inre frihet ligger bakom dina ovälkomna tillstånd.

Vi har lärt oss att undvika smärta, obehag och sårbarhet till varje pris men Zen Coaching hjälper oss att komma till insikt med att underliggande dessa ovälkomna tillstånd finns värdefull information, vi får möjlighet att frigöra mer av vår storhet – våra förmågor och gåvor, samt får vi en kolossal möjlighet att hela oss från det förflutna, från våra trauman och de begränsande fel’programmeringarna’ som hindrar oss från att leva våra liv fullt ut.
Genom att kultivera en vänlig och nyfiken närvaro på de problem, tunga känslor och utmaningar du möter längs vägen så kan märkbara positiva förändringar i ditt välmående ske. Självklart!

 

 

Therapy Zen Coaching

I närvaron finns det vi längtar efter

När vi tappar vår närvaro och kontakten med vårt innersta center, fastnar vi lätt i oro, stress och rädsla inför framtiden, eller i energi-dränerande ältande kring det som redan inträffat. Vi tappar då kontakten med oss själva och vår Livskraft. Samt med den högt vibrerande kreativiteten som skapar våra fantastiska liv och vårt välmående.

Genom att öva oss på att vara närvarande i nuet, kontakt med våra känslor och viktiga behov bland annat, så kan vi motverka depression, skam, förtvivlan, rädsla, känsla av värdelöshet, och andra utmanande känslotillstånd. Du kommer att bli fri från ditt lidande, och öppnar upp dig för mer lätthet, flow, och djupgående välbefinnande i ditt liv. Ja, det kan du!

“The obstacles do not block the path to Happiness and Freedom. They ARE the path.“

Bli den du var menad att vara!

Zen Coaching stödjer oss att uttrycka vår individualitet, vår unikhet – börja stå upp för oss själva, våga vara de vi är, de vi är menade att vara! Våga stå upp för våra viktiga värderingar, åsikter och viktiga behov, veta vad vi verkligen vill ha och vad vi vill skapa, och våga gå för det! Utan att låta oss bli förhindrade av rädslor, skam och andra utmaningar…

 

Zen Coaching kan bidra med ditt nästa steg mot den positiva förändringen du vill ha.

Vara mer trygg i dig själv, stärka kontakten till din Resilience – din motståndskraft mot svåra känslor och påfrestande situationer. Utveckla en stark självkänsla – få tillbaka din Kraft och din inre Frihet. Ge dig stöd och vägledning för att möta sanningen (= det som resonerar med ditt hjärta) och släppa på de falska och begränsande programmeringarna om oss själva, om andra, och om livet som håller oss tillbaka från att leva våra liv maximalt. Väcka till liv och släppa loss din inre livskonstnär, så att du kan börja skapa det liv som ger dig sann tillfredsställelse!

Du lever bara en gång, så se till att du håller dig vaken och levande!
Zen Coaching kan hjälpa dig att få kontakt med de svaren du behöver för att skapa den positiva förändringen du längtar efter…

 

Zen betyder enkelt översatt Meditation, Närvaro, Själv-medvetenhet.

Coaching betyder att stödja oss själva och andra genom djupt empatiskt lyssnande och kraftfulla frågor ur perspektivet att vi alla redan är naturligt kraftfulla, resursstarka, fria och fullständiga, fullt kapabla att skapa det liv som känns riktigt bra.

 

“Jag vill lära dig konsten att må bra.
Hjälpa dig att väcka din inre kraftfulla, kreativa och den fullt levande livskonstnären till liv så att du kan börja skapa det liv som ger dig sann tillfredsställelse!

lys-flower

Hur går en session till?

Jag startar alltid med en förutsättningslös första Samtal, en så kallad ”Discovery session”, för att du ska kunna få din egen upplevelse av potentialen Zen Coaching har att erbjuda och skillnaden den kan skapa i ditt liv. Om det skulle kännas rätt för dig att fortsätta så inleder vi vårt mer långvariga samarbete med att skapa en övergripande bild kring din nuvarande livssituation, vad är dina möjligheter, dina inre styrkor och resurser som är tillgängliga för dig idag, samt vad det är du skulle vilja uppnå som en grund för vår process tillsammans.

Coaching

Under sessionerna skapar jag trygg utrymme i närvaro och genuin lyhördhet, där allt är välkommet. Där du får tillfället att ta upp en specifik utmaning eller mål som berör dig just då, eller så utforskar vi det som dyker upp i stunden.

Vanligtvis avslutar jag varje session med att sätta upp en klar och tydlig handlingsplan utifrån vad du lärt dig i sessionen, exempelvis utforska en ny vana som kan ge dig mer Energi, Glädje och Kraft, som du sedan får chansen att praktisera fram till nästa session.
Dessa s k insp
irerande och personligt anpassade utmaningar, är en väldigt essentiell del i min coaching-process där du effektivt stärker utvecklingen av de målen du vill uppnå.

Jag följer dagligen upp med stöd, vägledning och uppmuntran genom hela processen för bästa resultat och utveckling.

 

Jag använder mig av olika metoder och redskap under sessionerna som bland arbete med Delpersonligheterna s k ‘Voice Dialogue’, Meditation, Mindfulness, Transformera den inre Själv-kritikern till Kraft och Frihet, Trauma Healing, Gestalt terapi, Energi arbete, och olika grenar av Shamanism.

lys-flower

“Zen Coaching är inte för alla, men det är för de som vill bli fria
från sitt lidande och leva sina liv mer i lätthet, flow och glädje

shutterstock_144595526cc

För vem är Zen Coaching?

Zen Coaching är för de som vill upptäcka det bästa av sig själva, få tillbaka sin Kraft och bli absolut levande – finna den brinnande entusiasmen för livet!

lys-flower

Vad är Zen Coaching?

I Zen Coaching fokuserar vi på här och Nu, och framåt.

Visst kan livet upplevas meningslöst, glädjelöst, påfrestande på olika vis. Vi känner alla igen detta.
Den nutida mer varaktiga stressen, ångesten, bristen på passion och sexlust, låg självkänsla och självförtroende är kanske tydligt levande i dig idag. Upplevelser av meningslöshet, kraftlöshet, ovisshet, eller känslan av otillräcklighet kanske är uppenbart levande. Kanske är du mitt i en ‘livlös’ relation
som dränerar dig på glädje, kraft och mening, och du vet inte riktigt hur du kan komma vidare och skapa en bejakande förändring.

Du kanske längtar efter att få tillbaka livslusten, efter den där passionen och djupa kontakten i din intima relation, eller få tillbaka modet, styrkan och den brinnande entusiasmen för att börja skapa det liv som du mår bra av.
Kanske längtar du efter mer äventyr och glädje, ha roligt och meningsfullt skapande i ditt liv…

Zen Coaching kan bidra med ditt nästa steg mot en positiv förändring!

Klicka Här om du vill komma igång redan idag!

Börja leva ditt liv! Du kan!

Zen coaching är ett förhållningssätt att leva mer medvetetleva Inifrån och ut (istället för ‘utifrån’, och då efter andras förväntningar, värderingar och krav på oss). Vara lyhörd inåt, på din intuition, på din inre vishet, och på din inre kompass, och få kontakt med dina egna svar som vägleder dig mot känslan av en djup inre tillfredsställelse.
Zen Coaching stödjer dig att leva utifrån din egna sanning, din kraft och din Frihet. Lära dig att vara närvarande i nuet – upptäcka mer av det överflöd av njutning, Skönhet, magi och livsglädje som finns tillgänglig för dig.

Den ger dig enkla men kraftfulla insikter och verktyg att upptäcka det absolut bästa av dig själv – den resursstarka, kreativa, och den mest levande versionen!

Zen Coaching stärker känslan av äventyr, entusiasm och glädjen att leva – tillsammans med en genuin och vänlig nyfikenhet på de problem och utmaningar du möter längs vägen. Transformera dessa till tillit, kraft och djup inre ro.

Den bidrar också med redskap och metoder att hela dig själv från det förflutna, från dina trauman och de falska ‘sanningarna’ om dig själv och om livet som du fått med dig genom livet som begränsar dig idag att vara fullt tillfreds med dig själv.

 

Den varaktiga lyckan och din inre frihet ligger bakom dina ovälkomna tillstånd.

Vi har lärt oss att undvika smärta, obehag och sårbarhet till varje pris men Zen Coaching hjälper oss att komma till insikt med att underliggande dessa ovälkomna tillstånd finns värdefull information, vi får möjlighet att frigöra mer av vår storhet – våra förmågor och gåvor, samt får vi en kolossal möjlighet att hela oss från det förflutna, från våra trauman och de begränsande fel’programmeringarna’ som hindrar oss från att leva våra liv fullt ut. 

 

Therapy Zen Coaching

 

I närvaron finns det vi längtar efter

När vi tappar vår närvaro och kontakten med vårt innersta center, fastnar vi lätt i oro, stress och rädsla inför framtiden, eller i energi-dränerande ältande kring det som redan inträffat. Vi tappar då kontakten med oss själva och vår Livskraft, samt med den högt vibrerande kreativiteten som skapar våra fantastiska liv.

Genom att öva oss på att vara närvarande i nuet, i kontakt med vår intuition, med våra känslor, viktiga behov och värderingar bland annat, så kan vi kraftfullt motverka depression, skam, förtvivlan, skuld, rädsla, känsla av värdelöshet, och andra utmanande känslotillstånd. Du kommer att uppleva mindre lidande, och öppnar upp dig för mer lätthet, flow, och djupgående välbefinnande i ditt liv. Ja, det går!

“The obstacles do not block the path to your Happiness and Freedom. They ARE the path.“

 

Zen Coaching stödjer oss lära oss att uttrycka vår individualitet, vår unikhet – börja stå upp för oss själva, våga vara de vi är, de vi vill vara och de vi är menade att vara! Våga stå upp för våra viktiga värderingar, åsikter och viktiga behov, veta vad vi verkligen vill ha och vad vi vill skapa, och våga gå för det! Även om det skulle kännas skrämmande och obekvämt…

 

Zen Coaching kan bidra med ditt nästa steg mot den positiva förändringen du längtar efter!

…Vara mer trygg i dig själv, stärka kontakten till din Resilience – din motståndskraft mot svåra känslor och påfrestande situationer. Utveckla en stark självkänsla – få tillbaka din Kraft och din Frihet. Få stöd för att möta sanningen (= det som resonerar med ditt hjärta) och släppa på de falska och begränsande övertygelser om dig själv, om andra, och livet som håller dig tillbaka från att leva ditt liv maximalt. Den stödjer dig att väcka till liv och släppa loss din inre livskonstnär, så att du kan börja skapa det liv som du mår riktigt bra av!

 


Zen
betyder enkelt översatt Meditation, Närvaro, Själv-medvetenhet.

Coaching betyder att stödja oss själva och andra genom djupt empatiskt lyssnande och kraftfulla frågor ur perspektivet att vi alla redan är naturligt kraftfulla, resursstarka, fria och fullständiga, fullt kapabla att skapa det liv som känns riktigt bra.

 

“Jag vill lära dig konsten att må bra. Hjälpa dig att väcka din inre livskonstnär till liv, och börja skapa det liv som ger dig glädje och mening!

lys-flower

Hur går en session till?

Jag startar alltid med en förutsättningslös första Samtal, en så kallad ”Discovery session”, för att du ska kunna få din egen upplevelse av potentialen Zen Coaching har att erbjuda och skillnaden den kan skapa i ditt liv. Om det skulle kännas rätt för dig att fortsätta så inleder vi vårt mer långvariga samarbete med att skapa en övergripande bild kring din nuvarande livssituation, vad är dina möjligheter, dina inre styrkor och resurser som är tillgängliga för dig idag, samt vad det är du skulle vilja uppnå som en grund för vår process tillsammans.

Under sessionerna skapar jag trygg utrymme i närvaro och genuin lyhördhet, där allt är välkommet. Där du får tillfället att ta upp en specifik utmaning eller mål som berör dig just då, eller så utforskar vi det som dyker upp i stunden.

 

Coaching

Vanligtvis avslutar jag varje session med att sätta upp en klar och tydlig handlingsplan utifrån vad du lärt dig i sessionen, exempelvis utforska en ny vana som kan ge dig mer Energi, Glädje och Kraft, som du sedan får chansen att praktisera fram till nästa session.
Dessa s k insp
irerande och personligt anpassade utmaningar, är en väldigt essentiell del i min coaching-process där du effektivt stärker utvecklingen av de målen du vill uppnå.

Jag följer dagligen upp med stöd, vägledning och uppmuntran genom hela processen för bästa resultat och utveckling.

Jag använder mig av olika metoder och redskap under sessionerna som bland arbete med Delpersonligheterna s k ‘Voice Dialogue’, Meditation, Mindfulness, Transformera den inre Själv-kritikern till Kraft och Frihet, Trauma Healing, Gestalt terapi, Energi arbete, och olika grenar av Shamanism.

shutterstock_144595526cc

För vem är Zen Coaching?

Zen Coaching är för de som vill upptäcka det bästa av sig själva, få tillbaka sin Kraft och bli absolut levande – finna den brinnande entusiasmen för livet!

lys-flower

VILL DU VETA MER?

 

Boka ditt kostnadsfria 30 min konsultationssamtal idag…

Boka ditt första samtal med mig som visar ditt nästa steg för att uppnå det du önskar,
dina längtan och visioner, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.

 

“Jag brukar säga att till mig kommer friska människor med normala livskriser.

Under åren har jag lärt mig att inte bara se livskriser som något smärtsamt men också
som tillfällen att släppa taget om det som begränsar dig, att förstå dig själv bättre, och
frigöra mer av dina förmågor och gåvor.”

Andreas Eder

VILL DU VETA MER?

Boka ditt första samtal med mig som visar ditt nästa steg för att uppnå det du önskar,
dina längtan och visioner, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.

 

“Jag brukar säga att till mig kommer friska människor med normala livskriser.
Under åren har jag lärt mig inte bara att se livskriser som något smärtsamt men också som ett tillfälle att förstå dig själv bättre, öva på att släppa taget, och frigöra mer av din potential.”


Andreas Eder