“Är Du redo för att hitta din inre motivation, genuina villighet, passion och
nyfikenhet att skapa det liv som du älskar att leva?”

Zen Coaching

Som din Coach stödjer jag dig att kommer i kontakt med din passion för livet och vad som gör ditt liv meningsfullt genom att upptäcka ditt bästa jag –  den mest resursstarka och levande versionen.
Jag vägleder dig att komma i kontakt med dina egna grundläggande styrkor, förmågor och gåvor såsom kraft, glädje, sanning, kreativitet, frid – och börja leva därifrån. 

När vi tappar vår närvaro och kontakten med vårt innersta center fastnar vi lätt i oro, stress och rädsla inför framtiden eller ältande kring det som redan inträffat. Vi tappar då också kontakten med oss själva
och
vår inre djupare potential såsom kraft, styrka, kreativitet, klarhet, glädje och kontakten till vårt inre lugn.

Genom ökad självkännedom och närvaro kan du utveckla nya livsbejakande, meningsfulla och hållbara
sätt att relatera till dig själv, andra och livet.

harmony-1229893-Copy

“Genom coaching får vi en möjlighet att skapa det liv vi verkligen vill leva.
Kanske är det den bästa investeringen vi kan göra i våra liv.”

Coaching Erbjudande Maj 2020!

60 min ”Discovery-Session” för endast 450SEK.

En “Discovery-session” är en förutsättningslös prova på session för att du ska kunna få din egna upplevelse
av den enorma potentialen Zen Coaching har att erbjuda dig och den skillnaden de kan skapa i ditt liv.

Boka Din första session redan idag och få din egna upplevelse av det jag erbjuder! 

Vad Zen Coaching ger dig

 • Kontakt med dina inre resurser, talanger och styrkor såsom kraft, mod, klarhet, glädje och inre frid
 • Återfå passionen för livet
 • Älska och värdera dig själv
 • Frihet från stress, depression och ångest
 • Förmågan att hantera utmanande känslor och situationer
 • Skapa närande och meningsfulla relationer

 • Balans i ditt arbete och din fritid
 • Mer närvaro, vilket leder till mer njutning och glädje
 • Släppa taget om begränsande ideer, mönster och vanor som inte stödjer dig
 • Övervinna rädslor och återfå din kraft, frihet och självkänsla
 • Tydliggöra viktiga mål och få stöd att uppnå dem
 • Förbättra din hälsa

 • Kontakt med dina inre resurser, talanger och styrkor såsom kraft, mod, klarhet, glädje och inre frid
 • Återfå passionen för livet
 • Älska och värdera dig själv
 • Frihet från stress, depression och ångest
 • Förmågan att hantera utmanande känslor och situationer
 • Skapa närande och meningsfulla relationer
 • Balans i ditt arbete och din fritid
 • Mer närvaro, vilket leder till mer njutning och glädje
 • Släppa taget om begränsande ideer, mönster och vanor som inte stödjer dig
 • Övervinna rädslor och återfå din kraft, frihet och självkänsla
 • Tydliggöra viktiga mål och få stöd att uppnå dem
 • Förbättra din hälsa

Vad är Zen Coaching?

I Zen Coaching fokuserar vi på här och Nu, och framåt.

Zen coaching är ett förhållningssätt att leva mer medvetet och ger oss enkla men kraftfulla insikter och verktyg att stödja oss själva och andra i att upptäcka vår sanna natur.

Therapy Zen CoachingDen stärker en känsla av äventyr, förundran och passionen för livet – tillsammans med en nyfikenhet på våra problem och utmaningar.

Vi har lärt oss att undvika smärta, obehag och sårbarhet till varje pris men Zen Coaching hjälper oss att upptäcka resurserna och potentialen som ligger bakom dessa ovälkomna tillstånd.
Genom att istället möta vår smärta och svårighet kan vi transformera depression, skam, skuld, rädsla, ensamhet, värdelöshet och andra utmanande känslor. Vi kommer då också mer i kontakt med vårt inre lugn, glädje och s
tyrka vilket genererar en mer djupgående, autentisk och kärleksfull kontakt med oss själva och andra.

Zen Coaching stödjer oss att fullt ut uttrycka vår individualitet och ger hållbar transformation i alla livets områden.

 

Zen betyder enkelt översatt meditation, närvaro, medvetenhet.

Coaching betyder att stödja oss själva och andra genom djupt empatiskt lyssnande och kraftfulla frågor ur perspektivet att vi alla redan är naturligt resursstarka, fria och fullständiga.

Hur går en session till?

Jag startar alltid med ett förutsättningslöst möte, en så kallad ”Discovery session”, där du kan få prova på och få din egna upplevelse av mina Zen Coaching sessioner. Vi inleder sedan vårt samarbete med att skapa en övergripande bild kring din nuvarande livssituation samt vad det är du skulle vilja uppnå som en grund för vår process tillsammans.

Zen Coaching

Under sessionerna skapar jag utrymme för dig att utforska något som du själv upplever viktigt och du längtar efter, det kan vara en specifik utmaning eller något som dyker upp i stunden. Mitt stöd som coach består av empatisk och djup lyssnande, kraftfulla öppna frågor, reflektioner kring vad jag observerar samt inspirerande och utvecklande utmaningar. 

Vi avslutar varje session med att sätta upp en klar och tydlig handlingsplan utifrån vad du lärt dig i sessionen, exempelvis en ny vana, som du sedan får chansen att praktisera fram till nästa session. Jag följer dagligen upp och uppmuntrar dig genom hela processen. 

För vem är Zen Coaching?

Zen Coaching är för alla som vill upptäcka sitt bästa jag, bli absolut levande och finna den verkliga passionen för livet. 

Zen Coaching är för dem som vill bli mer resursstarka att bemöta och överkomma de som hindrar dem att leva de liv det längtar efter. Det kan handla om att du ställts inför en utmanande livssituation eller att du vill förbättra relationen till dig själv och andra. Det kan också röra sig om att du vill överkomma utmanande känslor eller skapa en klarare riktning i livet som känns sann, meningsfull och glädjefylld. 

Zen Coaching är för dig som vill ha vägledning och uppmuntran i en utmanande livssituation, hitta mer livsbejakande och stärkande förhållningssätt till dig själv, andra och livet. Få stöd med att komma till klarhet kring vad som ger dig mening och glädje i livet och hitta redskap för vad som stödjer dig med att leva det i vardagen, så att du kan stå i din kraft och leva din sanning.

“Jag brukar säga att till mig kommer friska människor med normala
livskriser. Under åren har jag lärt mig inte bara att se livskriser
som något smärtsamt men också som ett tillfälle för personlig
utveckling och tillväxt.”

Andreas Eder

footer-log