Inspirerande material för
en lyckligare livskänsla

lys-flower

Till dig som känner dig redo att börja skapa de förändringar du önskar att uppleva i din vardag

Wellness at Work

lys-flower

Dina anställdas hälsa och välmående bidrar till en förstärkt känsla av samhörighet, mindre stress, mer fokus och fler kreativa lösningar

”Man dör ofta inte av stress, man slutar bara att leva.
Så, passa på att leva, börja ta för dig!”

Jag som coach och livsinspiratör, brinner för att bidra i konsten att må bra.

Du besitter alla resurser för att skapa ditt egna välmående, varje dag – dina inneboende styrkor & talanger, varifrån du kan öppna upp dig för mer magi, glädje, frid och kraft i din vardag. Uppleva ett rikare liv. Ett magiskt liv!

Jag vet med säkerhet detta: Du är den enda som kan få ett slut på ditt lidande. Och det är bara du som kan göra dig själv lycklig. Detta genom att fördjupa kontakten till dig själv, till dina känslor och behov, bland annat, och använda dig av de rätta verktygen som passar just dig och de omständigheterna du bemöter för att komma framåt.

Jag kan hjälpa dig på vägen.

”CREATE NEW HABITS THAT CHANGE YOUR EVERYDAY LIFE TO THE BETTER”

Här får du en övning att utforska i din egna takt för att uppleva en lyckligare självkänsla.
Öppna upp för mer livslust och harmoni, och hitta till en starkare kraft att leda dig själv.

”Man dör ofta inte av stress, man slutar bara att leva.
Passa på att leva, börja ta för dig!”

Jag som coach och föreläsare, brinner för att bidra till konsten att må bra.

Du besitter alla resurser för att skapa ditt egna välmående, varje dag – dina inneboende styrkor & talanger, varifrån du kan öppna upp dig för mer magi, glädje, frid och kraft i din vardag. Uppleva ett rikare liv. Ett magiskt liv!

Jag vet med säkerhet detta: Du är den enda som kan få ett slut på ditt lidande. Och det är bara du som kan göra dig själv lycklig. Detta genom att fördjupa kontakten till dig själv, till dina känslor och behov, bland annat, och använda dig av de rätta verktygen som passar just dig och de omständigheterna du bemöter för att komma framåt.

Jag kan hjälpa dig på vägen.

”CREATE NEW HABITS THAT CHANGE YOUR EVERYDAY LIFE TO THE BETTER”

Här får du en övning att utforska i din egna takt för att uppleva en lyckligare självkänsla.
Öppna upp för mer livslust och harmoni, och hitta till en starkare kraft att leda dig själv.

Vara Lycklig
a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

JA, jag väljer att må bra, varje dag!

 

”Man dör ofta inte av stress, man slutar bara att leva.
Så, passa på att leva, börja ta för dig!”

Jag som coach och livsinspiratör, brinner för att bidra i konsten att må bra.

Du besitter alla resurser för att skapa ditt egna välmående, varje dag – dina inneboende styrkor & talanger, varifrån du kan öppna upp dig för mer magi, glädje, frid och kraft i din vardag. Uppleva ett rikare liv. Ett magiskt liv!

Jag vet med säkerhet detta: Du är den enda som kan få ett slut på ditt lidande. Och det är bara du som kan göra dig själv lycklig. Detta genom att fördjupa kontakten till dig själv, till dina känslor och behov, bland annat, och använda dig av de rätta verktygen som passar just dig och de omständigheterna du bemöter för att komma framåt.

Jag kan hjälpa dig på vägen.

”CREATE NEW HABITS THAT CHANGE YOUR EVERYDAY LIFE TO THE BETTER”

Här får du en övning att utforska i din egna takt för att uppleva en lyckligare självkänsla.
Öppna upp för mer livslust och harmoni, och hitta till en starkare kraft att leda dig själv.

a
E496209D-78D6-42EB-9FB1-4D23B3BA0CF5

“JA, här trivs jag.
Här mår jag bra.
Här vill jag vara!”

Vi tillbringar ungefär 60% av vår tid på arbetet och detta sätter sin prägel naturligtvis hur vi mår också i vårt privatliv, som jag ser det. Inte alls ovanligt att olycklig och stressad personal brukar också vara olyckliga och lätt stressade även i sina privatliv. Mår vi dåligt på jobbet, blir långvarigt påfrestade och stressade, och detta tillsammans med utmaningar och påfrestningar vi alla bemöter i våra privatliv, kan vara överväldigande med oönskade slutresultat så som utbrändhet, och en långvarig och svår sådan. 

Oftast mår vi dåligt på våra arbetsplatser pga våra egna osanna och övertygande tolkningar om våra arbetssituation och kraven och förväntningarna vi lägger på oss själva. Och ofta är det inte att arbetsplatsen i sig har satt krävande och ohälsosamma krav samt förväntningarna på sina anställda. Ibland är det förstås så också.

Det finns tusen och en påverkande psykologiska faktorer, välbekanta begränsande strukturer på arbetsplatsen som begränsar oss att arbeta i avslappning, glädje, och med fokuserad & kreativt sinne. 

Min avsikt med Wellness at Work programmet är att skapa en arbetsmiljö som känns trivsam, hållbar och så där ännu mer levande. Den har en familjär känsla av samhörighet och entusiasm som utvecklas från medveten kommunikation och genuina mötestillfällen, samt uppmuntran & stöd och närvaro från ledningen.

Och när företagen har dessa värderingar mer i fokus i deras ledande av företaget, så är jag övertygad om att det ökar produktiviteten och välbefinnandet och bidrar till hållbar hälsa, och ger arbetsplatsen en djupare mening och plats i ens liv, och bidrar till en stark motiverad och entusiastisk inställning.

Hur arbetar jag inom Wellness at Work?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge, vart ni befinner er och ert önskade mål. Jag guidar er sedan från ideer till anpassade lösninga och skräddarsydda utbildningar och föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg & metoder som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och effektiv kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Kontakta mig för att veta mer.

Foto Jag

Hur arbetar jag inom Wellness at Work?

Vi inleder med att klargöra ert nuvarande läge, vart ni befinner er och ert önskade mål. Jag guidar er sedan från ideer till anpassade lösningar och skräddarsydda utbildningar och föreläsningar baserade på era specifika behov och värderingar i verksamheten.

Ni får konkreta verktyg & metoder som främjar bejakande samarbete, hållbar hälsa, ökad välbefinnande och kommunikation som bygger på långsiktiga lösningar.

Kontakta mig för att veta mer.

harmony-1229893-Copy
lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och kreativa lösningar

lys-flower

Fördelarna med Wellness at Work:

Mer motiverade och entusiastiska arbetare

Effektiv, empatisk och välmående ledarskap

Mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa och välmående

Förankra ett avslappnad, kreativt och fokuserad sinne & må ännu bättre på jobbet

Starkare gruppsammanhållning och samhörighet

Ökad samarbetsvilja, personlig tillväxt och fler kreativa lösningar

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

VILL NI VETA MER?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå era mål, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

logo eder coaching

logo eder coaching