Stenar på hög omgjord1
lys-flower

Lär dig konsten att må bra

Och därifrån;

börja skapa dina egna framgångsberättelser

lys-flower

Lär dig konsten
att må bra

Och därifrån;

börja skapa dina egna framgångsberättelser

Här nedan tar jag upp några viktiga fundament inom
Konsten att leva – att må bra varje dag.

Hur du kan befria dig själv från onödig elände samt vad stöttar dig till att få mer energi, glädje och känsla av meningsfullhet i ditt liv.

Hoppas texterna inspirerar och väcker intressanta upptäckter hos dig. 

andreas-signature2

Här nedan tar jag upp några viktiga fundament inom Konsten att leva – att må bra varje dag.

Du kan läsa om hur du kan befria dig själv från onödig elände, samt vad stöttar dig till att få mer energi, glädje och känsla av meningsfullhet i ditt liv.

Hoppas texterna inspirerar och väcker intressanta upptäckter hos dig. 

Jag tror att vi alla innehar förmågan
att skapa det liv vi älskar att leva.
Oavsett bakgrund.

IMG_3386

“Jag tror att vi alla innehar förmågan att skapa det liv vi älskar att leva.
Oavsett bakgrund”

“Zen Coaching är inte för alla, det är för de som vill vara fria från
lidande och leva sina liv i glädje, harmoni och känsla av äventyr. Varje dag”

“Zen Coaching är inte för alla, det är för de som vill vara fria från lidande och leva sina liv i harmoni, frid, äventyr och glädje.
Varje dag

Befria dig själv från ditt lidande

Alla söker frid, harmoni och en upplevelse av djup inre tillfredsställelse, eftersom det är vad vi saknar ofta i våra liv.

För att må bra (riktigt bra!) behöver du börja leva mer kreativt och medvetet – leva utifrån den djupgående kontakten med dig själv. Här finner du dina inneboende styrkor och talanger som alla söker efter som bl a Styrka, Klarhet, Känslighet, Kärlek, Tillit, den djupgående Kontakten till andra och livet, Frihet, Glädje, Stabilitet och den högfrekventa Kreativiteten.

Problemen manifesteras i ditt varjedag-liv när du är utom den kontakten, och på ett magiskt vis löses dina problem upp när du befinner dig i den djupa kontakten.
Coolt va? 

För att må bra behöver du också stärka förmågan att vara lyhörd inåt, på din intuition, din inre kompass. Leva ditt liv guidad av ditt hjärta. När du är i lyhörd inåt så får du kontakt med de svaren (=de rätta valen) som leder dig mot ett liv av djupare inre tillfredsställelse. Varje dag.
Om du ska kunna följa ditt hjärta fullt ut (= leva i frihetskänslan & glädjen) behöver du frigöra dig själv från skam och skuld – du slutar spela liten och börjar stå upp för dig själv och slutar ta ansvar över andras reaktioner, välmående och öde.

För att må bra behöver du också lära dig att bemästra ditt sinne, de negativa och kritiska tankarna. Din motvilja och begär över tillstånd & situationer. Lära dig att negligera negativa tankeloopar som bl a “Jag är oduglig”, “Jag behöver arbeta hårt för att vara godkänd och älskad”, “Jag kommer att misslyckas” eller “Jag kan inte lita på någon elelr på livet” som begränsar dig mer el mindre DAGLIGEN från att leva ditt liv i djupgående välbefinnande och känsla av frihet.
Dessa negativa tankar aktiverar alltid känslor som rädsla, oro, skam, skuld, ilska, illvilja och hat som får dig att lida.

Jag har mycket kunskap och många verktyg som bidrar till ökad välbefinnande som jag gärna delar med mig.
Jag kan hjälpa dig att hitta ett konstruktivt sätt att hantera negativa tankar och känslor för att må bättre, varje dag.

Maila mig med dina frågor, eller boka ditt första samtal med mig för att få reda på mer.

Vara Lycklig

“Det är våra tankar om våra känslor som orsakar mycket av vår lidande”

Carolina Gårdheim

Skog OMGJORD

Ditt välbefinnande ligger bakom
dina ovälkomna tillstånd

Vi har lärt oss att undvika smärta, obehag och sårbarhet till varje pris men coaching jag erbjuder hjälper dig att komma till insikt med att underliggande dessa ovälkomna tillstånd finns värdefull information, värdefulla insikter, vår Livskraft.

Genom att kultivera en vänlig förhållningssätt på de problem, svåra känslor och utmaningar du möter längs vägen så kan märkbara positiva förändringar i ditt välmående ske. Självklart!

Till exempel,
du kan återfå kontakten till din inre styrka (och inte din imitation av den) som är en naturlig del av din sanna natur och är alltid tillgänglig i nuet – detta genom att du vågar känna på den sårbarhet som kommer när du upplever den svåra och utmanande känslan, då du inte är i kontakt med dig själv i stunden.

När du helhjärtat kan säga JA till situationen och stanna kvar med den utmanande känslan blir din autentiska sårbarhet en dörr till verklig kraft. Kraften fyller upp dig inifrån och du känner dig KRAFTFULL och fri.

“The obstacles do not block the path to happiness and freedom.
They ARE the path.“

I närvaron finns det vi längtar efter

När vi tappar vår medvetna närvaro – vår förmåga att vara närvarande i nuet, och således kontakten med oss själva och våra inre resurser, fastnar vi lätt i oro, stress och rädsla inför framtiden, eller i energi-dränerande ältande kring det som redan inträffat.
Genom att fördjupa närvaron, där våra gåvor och förmågor finns tillgängliga, så kan vi skapa kolossala förändringar i våra liv.
Vi kan motverka depression, skam, förtvivlan, rädsla
och andra utmanande känslotillstånd.

I den fördjupade närvaron är du orädd, vis, modig, stark, stabil och väldigt levande.
Jag kan hjälpa dig att uppleva den.

Befrielsen från ditt lidande finns i den medvetna närvaron.

wheat OMGJORD

Large picture 3

“Livet verkar aldrig MOT mig eller någon, det är alltid för mig,
FÖR oss”

Extra1cc

Öppenhet & tillit till den naturliga utvecklingen av nuet ger dig Kraft & harmoni

Hur öppna, nyfikna & närvarande vi är i stunden
avgör hur levande & fria vi känner oss

Det är lätt att vara dömande mot oss själva när vi är i utmanande tillstånd; arga, frustrerade och avundsjuka på andra och världen, tillbakadragna eller kollapsade. Det är lätt att ha en konflikt med våra inre tillstånd, att döma dem och vara upptagen med att försöka ändra eller fixa dem, eller ha fullt upp med att skylla på andra.
Men alla dessa reaktioner och s k “undvikande strategier”, tenderar bara att få oss att känna oss mer fast, mer frustrerade, mer ledsna, mer dömande och mer slutna.

Det mer fruktbara (och inte så lätta ofta!) alternativet till alla dessa reaktioner är istället att välja att lyssna på våra inre tillstånd, att ta emot dem, att visa sig upp för dem med öppenhet, nyfikenhet och medkänsla och att överlämna sig till livets utveckling i stunden. Istället för att försöka gå emot strömmen och pusha sig ansträngt mot Livets skapande.

Det som hjälper mig när jag befinner mig i utmanande inre tillstånd eller yttre situationer är att påminna mig själv om att det finns ett positivt budskap och lärande i varje tillstånd och situation jag befinner mig i. Att påminna mig själv att Livet verkar aldrig MOT mig eller någon, det är alltid för mig, FÖR oss. Livet är en välvillig kraft, en mystisk, vänlig, kärleksfull och stödjande kraft, även om det verkar annorlunda.
Och det här är inget jag tror på, utan något jag har upplevt och vet på djupet av mitt väsen. I utmanande stunder och perioder är det till stor hjälp att påminna mig själv om denna inre vetande.

Vad som kan hjälpa oss att slappna av till mer acceptans, öppenhet, nyfikenhet och djup närvaro när vi befinner oss i svåra tillstånd eller situationer, eller närsom, skulle kunna vara det här: Oavsett vad som är vår yttre eller inre situation och tillstånd nu, är det en del av vår PERFEKTA UTVECKLING I LIVET. Det är en del av STÖDET, VISDOMEN och VÄGLEDNINGEN livet som livet erbjuder oss för befria oss själva från onödig lidande.

Alla dessa situationer & tillstånd är viktiga källor av MÖJLIGHETER för oss att växa, lära, se, läka, och lyfta oss mot den mest magnifika upplevelsen av livet. Få mer tillgång till oss själva och de inneboende gåvorna & förmågorna som finns tillgängliga för oss varifrån vi skapar det liv som vi mår bra av. Kanske t o m känner oss rent av lyckliga.

I varje situation har du ett val hur du responderar. Genom att fly & och vara omedveten, och således stärka ditt lidande, eller att respondera medvetet i vänlig nyfikenhet & djup närvaro som befriar dig från ditt lidande.

Lev din Frihet

Mera självkänsla nu

 

Hitta tillbaka till din Kraft och frihet
Zen Coaching stöttar andra att leva sin frihet; uttrycka deras individualitet, deras unikhet – våga vara den de i grunden är, det de är menade att vara – den kraftfulla, lekfulla, stabila och levnadsglada versionen.

Vara den som vågar stå upp för sig själv, stå upp för sina viktiga värderingar, åsikter och viktiga behoven. Våga följa den egna sanningen, den inre kompassen, och detta utan att låta sig bli förhindrad av rädslor, skam och vad andra tycker.
Att göra sig själv till en prioritet och vara den viktigaste personen i sitt liv!

 

“Jag brukar säga att till mig kommer friska människor med normala livskriser.

Under åren har jag lärt mig att inte bara se livskriser som något smärtsamt men som tillfällen att släppa taget om det som begränsar dig, förstå dig själv bättre och
frigöra din fulla potential – dina förmågor och gåvor

Andreas Eder

ABOUT ME 1

Känner Du dig nyfiken att veta mer?

JAG HJÄLPER DIG ATT TÄNKA NYTT

OCH STÖTTAR DIG I FÖRÄNDRING

Jag har mycket kunskap som jag gärna delar med mig.

Välkommen att boka din kostnadsfria första session.

Befria dig själv
från ditt lidande

Alla söker frid, harmoni och en upplevelse av djup inre tillfredsställelse, eftersom det är vad vi saknar ofta i våra liv.

För att må bra (riktigt bra!) behöver du börja leva mer kreativt och medvetet – leva utifrån den djupgående kontakten med dig själv. Här finner du dina inneboende styrkor och talanger som alla söker efter som bl a Styrka, Klarhet, Känslighet, Kärlek, Tillit, den djupgående Kontakten till andra och livet, Frihet, Glädje, Stabilitet och den högfrekventa Kreativiteten.

Problemen manifesteras i ditt varjedag-liv när du är utom den kontakten, och på ett magiskt vis löses dina problem upp när du befinner dig i den djupa kontakten.
Coolt va? 

För att må bra behöver du också stärka förmågan att vara lyhörd inåt, på din intuition, din inre kompass. Leva ditt liv guidad av ditt hjärta. När du är i lyhörd inåt så får du kontakt med de svaren (=de rätta valen) som leder dig mot ett liv av djupare inre tillfredsställelse. Varje dag.
Om du ska kunna följa ditt hjärta fullt ut (= leva i frihetskänslan & glädjen) behöver du frigöra dig själv från skam och skuld – du slutar spela liten och börjar stå upp för dig själv och slutar ta ansvar över andras reaktioner, välmående och öde.

För att må bra behöver du också lära dig att bemästra ditt sinne, de negativa och kritiska tankarna. Din motvilja och begär över tillstånd & situationer. Lära dig att negligera negativa tankeloopar som bl a “Jag är oduglig”, “Jag behöver arbeta hårt för att vara godkänd och älskad”, “Jag kommer att misslyckas” eller “Jag kan inte lita på någon elelr på livet” som begränsar dig mer el mindre DAGLIGEN från att leva ditt liv i djupgående välbefinnande och känsla av frihet.
Dessa negativa tankar aktiverar alltid känslor som rädsla, oro, skam, skuld, ilska, illvilja och hat som får dig att lida.

Jag har mycket kunskap och många verktyg som bidrar till ökad välbefinnande som jag gärna delar med mig. Jag kan hjälpa dig att hitta ett konstruktivt sätt att hantera negativa tankar och känslor för att må bättre, varje dag.

Maila mig med dina frågor, eller boka ditt första samtal med mig för att få reda på mer

Ditt välbefinnande ligger bakom dina
ovälkomna tillstånd

Vi har lärt oss att undvika smärta, obehag och sårbarhet till varje pris men coaching jag erbjuder hjälper dig att komma till insikt med att underliggande dessa ovälkomna tillstånd finns värdefull information, värdefulla insikter, vår Livskraft.

Genom att kultivera en vänlig förhållningssätt på de problem, svåra känslor och utmaningar du möter längs vägen så kan märkbara positiva förändringar i ditt välmående ske. Självklart!

Till exempel,
du kan återfå kontakten till din inre styrka (och inte din imitation av den) som är en naturlig del av din sanna natur och är alltid tillgänglig i nuet – detta genom att du vågar känna på den sårbarhet som kommer när du upplever den svåra och utmanande känslan, då du inte är i kontakt med dig själv i stunden.

När du helhjärtat kan säga JA till situationen och stanna kvar med den utmanande känslan blir din autentiska sårbarhet en dörr till verklig kraft. Kraften fyller upp dig inifrån och du känner dig KRAFTFULL och fri.

“The obstacles do not
block the path to happiness
and freedom.

They ARE the path.“

VILL DU VETA MER?

I närvaron finns det vi längtar efter

När vi tappar vår medvetna närvaro – vår förmåga att vara närvarande i nuet, och således kontakten med oss själva och med våra inre resurser, fastnar vi lätt i oro, stress och rädsla inför framtiden, eller i energi-dränerande ältande kring det som redan inträffat.
Genom att fördjupa närvaron, där våra gåvor och förmågor finns tillgängliga, så kan vi skapa kolossala förändringar i våra liv.
Vi kan motverka depression, skam, förtvivlan, rädsla
och andra utmanande känslotillstånd.

I den fördjupade närvaron är du orädd, vis, modig, stark, stabil och väldigt levande.
Jag kan hjälpa dig att uppleva den

Befrielsen från ditt lidande finns i den medvetna närvaron.

.

Öppenhet & tillit till den naturliga utvecklingen av nuet ger dig Kraft & harmoni

Hur öppna, nyfikna & närvarande vi är i stunden
avgör hur levande & fria vi känner oss

Det är lätt att vara dömande mot oss själva när vi är i utmanande tillstånd; arga, frustrerade och avundsjuka på andra och världen, tillbakadragna eller kollapsade. Det är lätt att ha en konflikt med våra inre tillstånd, att döma dem och vara upptagen med att försöka ändra eller fixa dem, eller ha fullt upp med att skylla på andra.

Men alla dessa reaktioner och s k “undvikande strategier” tenderar bara att få oss att känna oss mer fast, mer frustrerade, mer ledsna, mer dömande och mer slutna.

Det mer fruktbara (och inte så lätta ofta!) alternativet till alla dessa reaktioner är istället att välja att lyssna på våra inre tillstånd, att ta emot dem, att visa sig upp för dem med öppenhet, nyfikenhet och medkänsla och att överlämna sig till livets utveckling i stunden. Istället för att försöka gå emot strömmen och pusha sig ansträngt mot Livets skapande.

Det som hjälper mig när jag befinner mig i utmanande inre tillstånd eller yttre situationer är att påminna mig själv om att det finns ett positivt budskap och lärande i varje tillstånd och situation jag befinner mig i.

Att påminna mig själv att Livet verkar aldrig MOT mig eller någon, det är alltid för mig, FÖR oss. Livet är en välvillig kraft, en mystisk, vänlig, kärleksfull och stödjande kraft, även om det verkar annorlunda.

Och det här är inget jag tror på, utan något jag har upplevt och vet på djupet av mitt väsen. I utmanande stunder och perioder är det till stor hjälp att påminna mig själv om denna inre vetande.

Vad som kan hjälpa oss att slappna av till mer acceptans, öppenhet, nyfikenhet och djup närvaro när vi befinner oss i svåra tillstånd eller situationer, eller närsom, skulle kunna vara det här: Oavsett vad som är vår yttre eller inre situation och tillstånd nu, är det en del av vår PERFEKTA UTVECKLING I LIVET. Det är en del av STÖDET, VISDOMEN och VÄGLEDNINGEN livet som livet erbjuder oss för befria oss själva från onödig lidande.

Alla dessa situationer & tillstånd är viktiga källor av MÖJLIGHETER för oss att växa, lära, se, läka, och lyfta oss mot den mest magnifika upplevelsen av livet. Få mer tillgång till oss själva och de inneboende gåvorna & förmågorna som finns tillgängliga för oss varifrån vi skapar det liv som vi mår bra av. Kanske t o m känner oss rent av lyckliga.

I varje situation har du ett val hur du responderar.
Genom att fly & och vara omedveten, och således stärka ditt lidande, eller att respondera mer medvetet och med vänlig nyfikenhet & djup närvaro som befriar dig från ditt lidande.

Lev din Frihet

Mera självkänsla nu!

Hitta tillbaka till din Kraft och Frihet


Zen Coaching stöttar andra att leva sin frihet; uttrycka deras individualitet, deras unikhet – våga vara den de i grunden är, det de är menade att vara – den kraftfulla, lekfulla, stabila och levnadsglada versionen.

Vara den som vågar stå upp för sig själv, stå upp för sina viktiga värderingar, åsikter och viktiga behoven. Våga följa den egna sanningen, den inre kompassen, och detta utan att låta sig bli förhindrad av rädslor, skam och vad andra tycker.
Att göra sig själv till en prioritet och vara den viktigaste personen i sitt liv!

“Jag brukar säga att till mig kommer friska människor med normala livskriser.

Under åren har jag lärt mig att inte bara se livskriser som något smärtsamt men som utmärkta tillfällen att släppa taget om det som begränsar dig, förstå dig själv bättre, och
frigöra din fulla potential – dina gåvor & förmågor”

andreas-signature2

lys-flower

VILL DU VETA MER?

Maila mig och boka tid för
ditt första samtal.

I detta första samtal med mig kommer att visa ditt nästa steg för att uppnå det du önskar, dina längtan och visioner, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte.
Du får även svar på dina ev frågor om coaching.

Välkommen med din bokning

logo eder coaching

logo eder coaching