VAD VILL JAG GE

1: JAG VILL LÄRA ANDRA KONSTEN ATT MÅ BRA VARJE DAG

Jag vill lära dig konsten att må bra varje dag. Det är du värd!

Hjälpa dig att hitta dina egna svar som leder dig framåt mot ett extraordinärt liv.
Jag vill hjälpa dig att hitta din inre stabilitet, styrkan, glädjen, visdomen och till din högfrekventa kreativitet och därifrån börja skapa det liv som du mår bra av. Varje dag.

Detta oavsett situation du befinner dig i idag, oavsett utmaning du möter längs vägen.

2: JAG VILL ATT ALLA SKA VETA VAD SOM ÄR MÖJLIGT FÖR DEM ATT FÖRÄNDRA PÅ KORT TID

Jag vill att alla ska veta vad som är möjligt för dem att förändra på kort tid.
Du är alltid ett beslut ifrån att bygga en helt annan verklighet – en ännu mer levande verklighet. En verklighet där du mår bra, om inte känner dig rent av lycklig.

Och det behöver inte vara komplicerat!

Det kräver bara ett gediget engagemang för ett beslut, och utifrån ett beslut till dedikerad engagemang, och utifrån ett engagemang till att skapa spektakulära framgångar.

Du skapar ditt egna välbefinnande och dina framgångar genom medvetet beslutfattande; du gör dina val med ledningen av ditt hjärta, din egna sanning.

3: JAG VILL ATT ALLA SKA FÖRSTÅ ATT FÖR ATT MÅ BRA & VARA FRAMGÅNGSRIK I LIVET, MÅSTE DU VARA DITT AUTENTISKA DU

Jag vill att alla ska förstå att för att må bra och vara riktigt framgångsrik i livet, måste du vara ditt autentiska du.

Du äger förmågan att hedra och ära den du är. Du värderar din egna existens och den unika skapelsen som du redan är.

Det är i den djupa kontakten med dig själv som du får kontakt med den orädda, resursstarka, kraftfulla, kreativa och den mest levande versionen av dig själv.

Jag vill hjälpa dig att uppleva detta.

Du föddes för att göra stora saker i denna värld, att dela av dig själv och den magnifika skapelsen som du redan ÄR. Din gåva till oss alla är helt enkelt vara den du redan är, allt vad du är.

Att spela liten eller konstant anpassa dig inför andra sänker din självkänsla och tar din Kraft och glädje ifrån dig. Jag vill gärna hjälpa dig att lära dig att stå upp för dig själv, stå kvar i din styrka och i Friheten att vara den du är, totalt & fullt ut.

Jag vill att du ska veta att det inte handlar om att lära sig någon super-duper-mindblowing strategi eller formula. Med enkla men djupgående verktyg som är anpassade för där du är idag, samt med rätt och dedikerad fokus, så skapar du stora förändringar.

4: JAG VILL TA DIG PÅ EN UPPTÄCKTSRESA IN I DIG SJÄLV & UPPTÄCKA DIN MAGNIFIKA POTENTIAL

Jag vill ta dig på en upptäcktsresa in i dig själv och upptäcka din magnifika potential, dina gåvor och förmågor.

Detta är början på en av de mest djupgående resor du någonsin kommer att göra.

Själv-utveckling behöver inte vara svårt, smärtsamt och tråkigt.

Genom att förstå på djupare plan vem du är, hur du står upp dig själv och i livet, kommer du att lära dig strategier och verktyg som är enkla, effektiva, ärliga och autentiska.

Jag kan visa dig vägen till ditt bästa Jag, och sedan därifrån börja skapa det liv som du mår bra av, varje dag.
…tillsammans med andra.

5: JAG VILL HJÄLPA ANDRA ATT HITTA PASSIONEN & LIVSSYFTET

Jag vill hjälpa dig att hitta din passion, ditt livssyfte och hitta vägar hur du kan leva det.

“Om du inte vet, vem då ska veta det… åt dig?”

Du har alla svaren inom dig som leder dig mot ett liv av mer harmoni, glädje och djup samhörighet med andra och med livet. Många av oss ha länge förlitat oss på att andra vet vilka vi är och vad vi vill i livet.
Jag vill lära dig konsten att lyssna inåt efter dina egna svar, utifrån din egna sanning och vishet, och därifrån börja skapa ditt liv, och sluta leva andras

logo eder coaching

DE 5 FUNDAMENTEN I MIN COACHING

HJÄLPA ANDRA ATT UPPTÄCKA SINA STYRKOR & TALANGER

Jag vill stötta andra att komma hem till sig själva.

Upptäcka & fördjupa kontakten till sig själva och de inneboende styrkorna och talangerna. Väcka till liv den resursstarka, kraftfulla, kreativa och den mest levande versionen av sig själva – deras fulla potential. Denna version finns inneboende hos var och en. Oavsett bakgrund och livssituation i nuläge.

Jag vill hjälpa andra att upptäcka den.

Och utifrån den djupa kontakten till sig själva få tillgång till de inneboende styrkorna som bl a den inre Styrkan, Stabiliteten, Visdomen, Sanningen, Tilliten, Kärleken, Självvärdet, den högfrekventa Kreativiteten, Modet, och Friheten.

Och sedan utifrån kontakten med de inre styrkorna (=vara i djup kontakt med sig själv) skapa det liv som de mår bra av, varje dag. 

VAKNA TILL ETT LIV AV NÄRVARO & MENING

Stötta andra att väcka till ett liv av närvaro och mening.

Jag vill stötta andra att fördjupa närvaron och stärka alla sinnen och därifrån uppleva det överflöd av njutning som är tillgänglig i form av glädje, Kraft, harmoni, frid, kärlek och känsla av äventyr. Varje dag. Det är när vi är närvarande i nuet vi kan känna oss djupt tillfredsställda med livet.

Jag vill lära andra konsten att leva sina liv totalt och fullt ut.

 

SYNLIGGÖRA HINDREN SOM FRÅNTAR OSS VÅRT VÄLBEFINNANDE

Jag vill lära andra konsten att behärska sinnet, och de negativa tankarna och känslorna.
Stötta andra att transformera ett inre kaos till djup inre frid, tillit och Kraft.

Jag vill stötta andra att synliggöra dåliga vanor, negativa tankemönster och de osanna och självkritiska trosföreställningar vi har om oss själva och om livet, som står i vägen för många att leva ett välmående och harmoniskt liv, varje dag.

Jag delar med mig av enkla men effektiva verktyg till att hantera utmaningar vi möter längs vägen.

FRÅN OKUNNIGHET TILL SANN VISDOM

Transformation från okunnighet/ ignorans till klar förståelse.

Jag vill stötta andra att börja leva sina liv med ledningen av sitt hjärta, den egna sanningen. Komma från huvudet (=sinnet) ned till kroppen, till känslorna, till intuitionen (=hjärtats guidning), och till den inre visdomen som finns tillgänglig där.

Jag vill stötta andra att eliminera de inlärda falska och begränsande sanningar om sig själva och om livet. Synligöra / välja sina egna sanningar istället att blint ta andras sanningar till sina egna. Lära sig den sanna visdomen om livet –  visdom som de själva har fått uppleva genom deras direkta egna upplevelser.

VÄCKA TILL LIV DEN INRE LIVSKONSTNÄREN OCH MANIFESTERA STORA SOM SMÅ DRÖMMAR

Jag vill hjälpa andra att väcka till och släppa loss den inre livskonstnären.

Jag delar med mig av de verktyg som stöttar andra att väcka den högfrekventa kreativiteten till liv, bibehålla fokuset och fördjupa kontakten till intuitionen, den inre kompassen, där de finner sina egna svar. 

Och sedan därifrån manifestera sina drömliv. Manifestera det liv som de mår bra av, varje dag!

logo eder coaching