Powerful Breathwork

LÄRA DIG ATT
BEMÄSTRA SINNET

Vi identifierar och frigör dig från negativa tanke,- och beteendemönstren.

Läs mer >

Jag stöttar dig till att identifiera och uppleva frihet från de negativa själv-saboterande tanke,-och beteendemönstren som tar din fulla kraft idag och får dig att må dåligt och göra dåliga beslut.

Jag lär dig konsten att bemästra ditt sinne, ta kontroll över dina tankar, varifrån du hittar till positivt tänkande och hittar till lösningar & möjligheter som tar dig framåt. Och kan på ett kraftfullt vis hantera svåra känslor och framgångsrikt komma vidare vid utmanande situationer.

Du får lära dig konsten att fokusera, varifrån du skapar ökad välbefinnande.

“Focus Creates Your Reality”
– William Whitecloud

Stenar på hög omgjord

EMOTIONELL INTELLIGENS

Vi väcker & fördjupar kontakten till dina känslor, behov och sinnen.

Läs mer >

Vi går från huvudet ned till kroppen och du får lära dig verktyg att fördjupa kontakten till dig själv, till dina känslor och dina viktiga behov. Vi arbetar med att stärka dina sinnen varifrån du känner dig totalt levande, känner njutning och upplever ett rikare liv.

När du är lyhörd på dina känslor och behov så kommer du till klarhet kring vad du behöver och vad är viktigt för dig, vilket resulterar till att du öppnar upp för mer lätthet, flöde och kärlek.
Du får lära dig att effektivt bemöta och motverka svåra känslor och mera framgångsrikt hantera utmanande situationer.

Vi bearbetar och läker dina trauman från det förflutna för ökad frihetskänsla.

Jumping boy

HITTA TILL DINA SUPERKRAFTER

Vi frigör mer din magnifika potential, dina inneboende styrkor & talanger.

Läs mer >

Jag stöttar dig till att väcka och komma i kontakt med dina superkrafter, dina inneboende styrkor & talanger som du besitter (faktiskt redan idag!).

Jag guidar dig till att (åter)upptäcka och förkroppsliga den bästa upplevelsen av dig själv, den resursstarka och levande versionen, varifrån du mer avslappnat, modigt, kreativt och med glödande entusiasm skapar & lever det liv som får dig att må bra. Varje dag.

success oövervinnerlig

LÄRA DIG KONSTEN ATT MANIFESTERA

Lär dig konsten att skapa de förändringar & framgångar du önskar att uppleva.

Läs mer >

Vi identifierar de resurser och möjligheter du besitter.
Du får lära dig kraftfulla manifestationsverktyg från olika väl beprövade metoder varifrån du kreativt skapar de förändringar & framgångar du önskar att uppleva i din vardag.

Vi identifierar hindren, hittar vägar kring att överkomma dessa och ser till att du uppnår dina önskade slutresultat.

Vara lycklig

LANDA HEMMA I EN LYCKLIG LIVSKÄNSLA

Här är du i kontakt med den medvetna, resursstarka, kreativa och den levnadsglada livskonstnären inom dig varifrån du skapar ett härligt liv för dig själv och andra.

Läs mer >

Här känner du dig hemma, och upplever dig stark, fri, orädd, harmonisk och djupt tillfreds med dig själv och med tillvaron.
Här upplever du djup självacceptans och självkärlek och en passionerad entusiasm för livet.
Här existerar inga problem (du är utom påverkan av rädslor, självkritik, skam, andras reaktioner mm) utan bara ett världshav av tillfredsställande & meningsfyllda upplevelser.
Problemen nämligen manifesteras bara då vi är utom kontakt med den medvetna närvaron, utom den djupa kontakten med oss själva och våra inre resurser, våra styrkor och unika gåvor.
Härifrån lever du ett lustfyllt liv!