Relation terapi

“Längtar Ni efter en relation som fyller er med glädje, mening och njutning?”

Relationscoaching

Relationscoaching är för alla som vill djupdyka i sin intima relation, skapa autentisk kontakt
och finna nya roliga, berikande och närande sätt att relatera.

För en del handlar det om att relationen tappat sin glöd och passion eller att det är svårt att hitta till motivation att mötas på ett djupare plan trots att längtan finns där. För andra rör det sig om att lära sig kommunicera mer öppet och ärligt, lyssna med empati och möta varandra i sina olikheter med nyfikenhet istället för konflikt.

Det kan också handla om att kultivera en mer hållbar dynamik i relationen, öppna upp för mer njutning eller fördjupa den kärleksfulla kontakten. 

Relationscoaching är för alla som värderar autentiska relationer, intim kontakt och vill vara i ett partnerskap som känns levande, passionerat och meningsfullt.

Relationscoaching stödjer er att:

 • Öka passionen, lusten och njutningen
 • Kärleksfullt och autentiskt kommunicera vilket bidrar till harmoni och kontakt 
 • Finna redskap att hantera konflikt och mötas i utmanande samtal 
 • Skapa en hållbar och närande relation som känns trygg 
 • Växa i er relation och att lära av varandra 

 • Bearbeta det som hindrar er från att mötas och relatera från kärlek
 • Skapa djupare intimitet och sann individuell frihet 
 • Gå från medberoende och kompromiss till autentisk kontakt 
 • Fördjupa närvaron vilket skapar mer intimitet 
 • Förändra destruktiva mönster och vanor som inte stödjer relationen

 • Bearbeta det som hindrar er att verkligen mötas i kontakt och kärlek
 • Hur ni kan skapa en meningsfull relation som känns ’rätt’
 • Skapa en hållbar och närande relation
 • Kärleksfull, stödjande och empatisk kommunikation
 • Ökad passion, njutning och lust
 • Att förstå och bemöta varandras viktiga behov och längtan
 • Att förstå och bemöta varandras viktiga behov och längtan

Kvalitativa relationer berikar livet

 

En intim relation aktiverar, för de allra flesta människorna, många olika mönster och försvarsmekanismer. I ett partnerskap dyker ofta rädslor och icke bearbetade känslor upp som ställer sig i vägen för att vi ska kunna slappna av och njuta av relationen. Tillsammans utforskar vi vad som håller er tillbaka och hindrar er från att vara intima på ett djupare plan, känna samhörighet och kärlek tillsammans istället för att vara reaktiva, bortkopplade och kritiska. 

Jag stödjer er i att komma i kontakt med vad ni längtar efter i en intim relation och att våga be om det på ett sätt som inte blir kravfyllt eller berättigande. Ni får redskap i kommunikationssätt som bidrar till större förståelse, djupare kontakt och gör att konflikten inte tar fart. Vi utforskar vilka behov som är viktiga för er individuellt och gemensamt som ett par och hur ni kan få dem behoven mötta.

Genom djupare kontakt med era kroppar och fysiska upplevelser kan ni kultivera ett djupare, mer glädjefyllt och autentiskt sätt att relatera vilket öppnar upp för mer vitalitet, njutning och attraktion i er relation. 

Vi ser tillsammans över och skapar klarhet i vad just er utmaning som par är för att ha en hållbar, djupt närande och meningsfull relation. Jag hjälper er transformera era utmanande känslor och automatiska reaktioner som skadar kontakten och skapar distans. Vi belyser även det som fungerar i relationen och förstärker de resurserna ni redan har som ett par.

“Awesome relationships don’t just happen. They need presence, patience, engagement,
and two people who truly want to be together
Andreas Eder
boka din session har