Relationscoaching

lys-flower

Längtar ni också efter att mötas mer i Glädje,
i djupgående Kärlek och Intimitet?

Relationscoaching

lys-flower

Längtar ni också efter att mötas mer i Glädje, i djupgående intimitet och i sann Kärlek?

Jag vill lära er konsten att relatera medvetet.
Relationscoachning är för er , och bara för er, som vill djupdyka i sin intima relation, med en ömsesidig intention att skapa en relation som färgas av sann kärlek, empati, djupgående kontakt, känsla av samhörighet och njutning på flera nivåer. Med en ömsesidig intresse att skapa en stark relation som känns ännu mer levande.

För en del handlar det om att relationen tappat sin glöd och passion eller att det är svårt att hitta till motivation att mötas på ett djupare plan trots att en djupare längtan finns där. För andra rör det sig om att lära sig kommunicera mer öppet och ärligt, lyssna med empati och möta varandra i sina olikheter med en sann nyfikenhet istället för konflikt.

Det kan också handla om att kultivera en mer hållbar dynamik i relationen, öppna upp för mer njutning eller fördjupa den kärleksfulla kontakten. Eller så kan det också handla om att undersöka kring vad som fyller relationen med glädje, harmoni och en djup känsla av meningsfullhet.

Relationscoachning är speciellt för de som värderar autentiska relationer – båda parter har friheten, tillsammans med stöd och uppmuntran från respektive, att få vara sanna. Att få vara precis allt vad de är, ha friheten att känna det de känner, fullt ut, i varje ögonblick. Med en medveten ansvarstagande förstås…

Relationscoachning passar även för de som värderar en själslig intim och en kärleksfull sätt att mötas. Vara villiga att vara lyhörda på varandras behov, med en genuint empatisk önskan att den andre mår väl, som jag anser vara essentiella värderingar för en framgångsrik och djupgående relation.

Samt är relationscoachning för de som vill vara i ett partnerskap som känns tryggt, passionerat, fullt levande och fyller er båda med känslan av djup inte tillfredsställelse. Tillsammans med känslan av självklarhet; “I denna relation vill jag vara i, investera min tid och närvaro i, samt med en genuin villighet att sträva efter en blomstrande och nyansrik relation.

Relationscoaching stödjer er att:

 • Skapa en stark och blomstrande som känns trygg, levande och uppfyllande
 • Kärleksfullt och autentiskt kommunicera vilket bidrar till harmoni och djupgående kontakt
 • Höja njutningen i er intimitet och sexualitet
 • Finna kraftfulla redskap att hantera och motverka svåra samtal och konflikter
 • Utvecklas i er relation. Lyfta varandra, och er själva, mot den mest magnifika upplevelsen av er själva!

 • Synliggöra det som hindrar er från att mötas och relatera utifrån kärlek och empati
 • Med konsten att relatera utifrån Kraft och Frihet
 • Gå från medberoende och kompromisser till en stark och kraftfullt livsbejakande relaterande 
 • Stärka förmågan att vara närvarande i nuet, vilket skapar en stark och djupgående intimitet, lust och kontakt
 • Förändra begränsande vanemönster och troföreställningar som inte stödjer relationen

 • Skapa en stark och blomstrande relation som känns trygg, levande och uppfyllande
 • Lära er konsten att kommunicera kärleksfullt och autentiskt, vilket bidrar till harmoni och djupgående kontakt 
 • Finna kraftfulla redskap att hantera och motverka svåra samtal och konflikter.
 • Utvecklas i er relation. Lära er konsten att lyfta varandra mot den mest magnifika upplevelsen av er själva!
 • Synliggöra det som hindrar er från att mötas och relatera utifrån ren kärlek och empati
 • Ökad njutning i er intimitet och sexualitet
 • Gå från medberoende och kompromiss till stark och kraftfullt livsbejakande kontakt 
 • Stärka förmågan att vara närvarande i nuet, vilket skapar en stark och djupgående intimitet, lust och kontakt
 • Synliggöra och släppa taget om era starkt begränsande vanemönster och falska troföreställningar som inte stödjer relationen

Lär er Konsten i Medvetet Relaterande

Och upptäck det ljuvliga sättet att relatera

 

En intim relation aktiverar för de allra flesta människorna många olika mönster och försvarsmekanismer som begränsar dig och relationen att blomstra. I ett partnerskap dyker ofta rädslor och icke bearbetade känslor upp som ställer sig i vägen för att vi ska kunna slappna av och njuta av relationen fullt ut. Varje dag.

Tillsammans med mig och mitt fleråriga erfarenhet inom medvetet relaterande, kan ni utforska vad som håller er tillbaka idag och hindrar er från att vara intima på ett djupare plan, känna sån där ljuvlig samhörighet och bejakande kärlek tillsammans, istället för att vara reaktiva, bortkopplade och kritiska mot varandra. Vilket skapar onödig elände.

När man mår dåligt i relationen, har negativa känslor, eller att relationen är anspänd, stannar detta oftast inte bara relationen utan att det sprider lidande till andra. De man kommer i kontakt med blir också uppjagade, irriterade och spända. Det blir också en Ripple-Effect och drabbar även er karriär, er fysiska hälsa, era vänskap utanför relationen, och om inte minst och olyckligt nog, drabbar era barn om ni har några. 

Jag som er coach, stödjer er i att komma i kontakt med de resurserna som stödjer er att ha en stark och stabil relation. Jag stödjer er i att komma i kontakt med vad ni behöver och vad ni längtar efter i en intim relation. Hitta modet och kraften till att våga be om det på ett sätt som inte blir kravfyllt eller berättigande.

Ni får redskap i kommunikationssätt som bidrar till större förståelse, djupare kontakt och gör att konflikten inte tar fart. Vi utforskar vilka behov som är viktiga för er individuellt och gemensamt som ett par och hur ni kan få dem behoven mötta.

Vi ser samskapar klarhet vad som blockerar er att mötas och ha en hållbar, passionerad och meningsfull relation. Jag hjälper er släppa taget om de utmanande känslor och begränsande mönster som skadar den djupa kontakten och skapar distans. Samt belyser vi och firar det som fungerar i relationen, synliggör och stärker de resurserna ni redan har.

” Genom att öva er att vara närvarande med varandra, ha förmågan att vara
i kontakt med den kärleksfulla närvaron, detta tillsammans med ett genuint intresse att förstå den andre, så kan ni kultivera ett djupare, glädjefylld
och ett mycket mer harmoniskt sätt att relatera.

Vilket i sig öppnar upp för mer Vitalitet, njutning och attraktion i relationen. “

AF29B87C-4009-4DE9-8B1B-5F7304219DF5

“Awesome relationships don’t just happen. They need presence, patience,
engagement, and two people who truly want to be together

Andreas Eder

lys-flower

Lär er Konsten i Medvetet Relaterande

Och upptäck det ljuvliga sättet att relatera

 

En intim relation aktiverar för de allra flesta människorna många olika mönster och försvarsmekanismer som begränsar dig och relationen att blomstra. I ett partnerskap dyker ofta rädslor och icke bearbetade känslor upp som ställer sig i vägen för att vi ska kunna slappna av och njuta av relationen fullt ut. Varje dag.

Tillsammans med mig och mitt fleråriga erfarenhet inom medvetet relaterande, kan ni utforska vad som håller er tillbaka idag och hindrar er från att vara intima på ett djupare plan, känna sån där ljuvlig samhörighet och bejakande kärlek tillsammans, istället för att vara reaktiva, bortkopplade och kritiska mot varandra. Vilket skapar onödig elände.

När man mår dåligt i relationen, har negativa känslor, eller att relationen är anspänd, stannar detta oftast inte bara relationen utan att det sprider lidande till andra. De man kommer i kontakt med blir också uppjagade, irriterade och spända. Det blir också en Ripple-Effect och drabbar även er karriär, er fysiska hälsa, era vänskap utanför relationen, och om inte minst och olyckligt nog, drabbar era barn om ni har några. 

Jag som er coach, stödjer er i att komma i kontakt med de resurserna som stödjer er att ha en stark och stabil relation. Jag stödjer er i att komma i kontakt med vad ni behöver och vad ni längtar efter i en intim relation. Hitta modet och kraften till att våga be om det på ett sätt som inte blir kravfyllt eller berättigande.

Ni får redskap i kommunikationssätt som bidrar till större förståelse, djupare kontakt och gör att konflikten inte tar fart. Vi utforskar vilka behov som är viktiga för er individuellt och gemensamt som ett par och hur ni kan få dem behoven mötta.

Vi ser samskapar klarhet vad som blockerar er att mötas och ha en hållbar, passionerad och meningsfull relation. Jag hjälper er släppa taget om de utmanande känslor och begränsande mönster som skadar den djupa kontakten och skapar distans. Samt belyser vi och firar det som fungerar i relationen, synliggör och stärker de resurserna ni redan har.

” Genom att öva er att vara närvarande med varandra, ha förmågan att vara
i kontakt med den kärleksfulla närvaron, detta tillsammans med ett genuint intresse att förstå den andre, så kan ni kultivera ett djupare, glädjefylld
och ett mycket mer harmoniskt sätt att relatera.

Vilket i sig öppnar upp för mer Vitalitet, njutning och attraktion i relationen. “

AF29B87C-4009-4DE9-8B1B-5F7304219DF5

“Awesome relationships don’t just happen. They need presence, patience,
engagement, and two people who truly want to be together

Andreas Eder

VILL NI BÖRJA UTFORSKA DEN POSITIVA SKILLNADEN
SOM ZEN COACHING KAN GÖRA I ER RELATION?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar ditt nästa steg för att uppnå det du önskar,
detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte. 

En av de värsta problemen
att ha i relationer är
fattig intimitet.

Jag har sett många falla i fällan av dålig kommunikation, tråkig och mattad intimitet och oförmågan att relatera från hjärtat.
Och jag var där själv…

Detta går att förändra till det bättre. Mycket bättre.

Och det kan ni också!

KÄNNER NI ER REDO ATT  UPPTÄCKA DEN POSITIVA SKILLNADEN SOM ZEN COACHING KAN GÖRA I ER RELATION?

Boka er första kostnadsfria samtal med mig som visar er nästa steg för att uppnå det ni önskar, detta oavsett om vi inleder ett samarbete eller inte. 

logo eder coaching